-Formålet med mødet er først og fremmest at skabe et netværk blandt vore medarbejdere på kysten, så de kan bruge hinanden under deres daglige arbejde. Under dette møde var omdrejningspunktet kvalitet i vore produkter samt den kommende rognproduktion, siger driftschef i Royal Greenland Sten Sørensen.

Indsigt

- Det har været et givende møde, fordi vi indbyrdes har drøftet forskellige vigtige opgave - og problemstillinger vi møder i vores daglige arbejde. Jeg har jeg nu fuldt forståelse for vigtigheden af kvalitet af vore produkter, fået større indsigt i Royal Greenlands administreringssystem SAP samt sammenhængen mellem kvalitet og salg af Royal Greenlands produkter ud i verden, siger 27 årige Lars Peter Berthelsen, der er anlægsleder i Sarfannguit.

Det er tredje gang inden for de seneste år at anlægs- og indhandlingsledere i Royal Greenland afholder fællesmøde. Lars Peter Berthelsen der er med for anden gang er godt tilfreds med de input han fik under dette års møde.

- Jeg er godt tilfreds med de input jeg har fået under dette års møde. Jeg er også tilfreds med, at vi der har ansvar med produktionen ude i bygderne, bliver draget med ind i Royal Greenlands forskellige aktiviteter samt vigtigheden af salg af kvalitetsprodukter ud i verden, siger Lars Peter Berthelsen.

Forstår sammenhænge

Den eneste kvindelige deltager under mødet Arnaq Gjerulff, der er konstitueret anlægsleder i Attu, siger, at hun nu har fuldt forståelse for Royal Greenlands administreringssystem SAP.

- Jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at deltage under mødet. Jeg har nu fuldt forståelse for SAP's funktioner og formål. Jeg føler at jeg nu kan arbejde selvstændigt, uden at få hjælp først. Jeg agter at videregive min nye viden til medarbejderne på anlægget i Attu, så også de kan få indsigt i vigtigheden af sammenhænge mellem kvalitet og SAP systemet, siger 29 årige Arnaq Gjerulff.

Deltagene under årets anlægs-og indhandlingsmøde kom fra bygder syd for Ilulissat samt indhandlingsledere i byerne Maniitsoq, Nuuk og Narsaq.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: John David Eriksen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet