Den nye fabrik i Aappilattoq får en lagerkapacitet der er mere end dobbelt så stort end det eksisterende anlæg. Den øgede lagerkapacitet vil give mulighed for indhandling og produktion hele året

- Nedrivningen af det eksisterende anlæg starter i juni 2017. Når nedrivningen er gjort, skal der bygges en ny fabrik. Når den nye fabrik står klar, vil lagerkapaciteten blive mere end dobbelt så stor end de nuværende 150 tons. Det betyder at fiskerne i Aappilattoq kan indhandle til fabrikken hele året. Det betyder også, at vore medarbejdere på fabrikken i Aappilattoq kan producere hele året, siger driftschef i Royal Greenland Upernavik, Flemming Andersen.

Mere end fordobling

Også produktionsformen på det ny fabrik vil blive ændret. I dag nedfryses det indhandlede fisk, imens der skal produceres hale-og hovekappede hellefisk, når den ny fabrik kommer i gang.

- Vort nuværende produktionsform gør, at færdigvarer tager meget lagerplads, fordi de indhandlede fisk nedfryses enkeltvis. Under byggeriet af den nye fabrik, skal der installeres to nye pladefrysere, hvor man kan nedfryse mellem 20 -25 kilo fisk i blokke. Det betyder, at fiskerne vil kunne indhandle langt større mængder fisk end i dag. Da vi samtidig skal begynde at producere hale-og hovekappede fisk, vil der blive arbejde til vore medarbejder året ud, siger Flemming Andersen.

Flemming Andersen siger også, at fabriksudstyret på fabrikken skal tilpasses krav fra Arbejdstilsynet.

- Selve fabriksudstyret bliver sådan set magen til de nuværende udstyr. Men udstyret skal tilpasses og forbedres. Samtidig vil personalefaciliteterne på den nye fabrik blive forbedret.

Flemming Andersen formoder at antallet af de nuværende ti medarbejdere på anlægget i Aappilattoq kan øges med cirka tre nye medarbejdere, når den nye fabrik tages i brug.

Renovering og udvidelse

Royal Greenland har også planer om at igangsætte en renovering samt en lagerudvidelse på anlægget i Kullorsuaq.

- Det nuværende lagerkapacitet på seks containere vil blive øget med ti nye frysecontainere. Det vil forhåbentlig medføre at fiskerne kan indhandle til fabrikken over hele is-sæsonen. Mere lagerkapacitet vil også medføre kontinuerlig produktion på fabrikken, så vi dermed undgår hjemsendelser af vore medarbejdere i Kullorsuaq, siger Flemming Andersen.

Der vil blive foretaget en omfattende renovering på fabrikken i Kullorsuaq, hovedsageligt i betongulve samt porte.

Renovering og udvidelse af lagerkapacitet på Royal Greenlands anlæg i Kullorsuaq formodes startet op i juni og færdiggjort i september 2017.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet