- Men, det er ikke sådan, at samtlige ansøgninger tilsendt af fiskere bliver godkendt, siger fiskerikonsulent i Royal Greenland Jan Kleinschmidt og fortsætter:

- Det er ikke sådan, at samtlige fiskere har mulighed for at få udstedt lån. En fisker skal ikke have gæld til det offentlige og skal have en opsparing, der svarer til 25 procent af beløbet på det lån, han har søgt om.

Jan Kleinschmidt siger også, at fiskere i alle tilfælde skal sende en låneansøgning først til deres respektive bank, inden de sender en låneansøgning til Royal Greenland, da Royal Greenland ikke må konkurrere med det offentlige. Royal Greenland har dog mulighed for at udstede lån til de fiskere, der fisker godt og som har fået afslag fra banken i forbindelse med deres låneansøgning.

- For det første er det Royal Greenlands pligt at henvise fiskeren til hans respektive bank, når han henvender sig til Royal Greenland for at søge om lån. Tillige er det også Royal Greenlands pligt at bistå fiskeren med papirarbejdet i forbindelse med at sende en låneansøgning til sin respektive bank via Royal Greenland, siger Royal Greenlands fiskerikonsulent i Disko Bugten Johannes Lindenhann.

En fisker har først mulighed for at søge om lån hos Royal Greenland, hvis han har fået et afslag fra sin respektive bank. Når han har søgt om lån til Royal Greenland, drøftes og undersøges det af Royal Greenlands debitorgruppe, om han opfylder kravene heri.

Dog skal fiskeren have en opsparing, der svarer til det beløb, han har søgt om at låne, når han får godkendt sin låneansøgning. Desuden stilles der krav om, at han afbetaler sit lån ved at betale mindst 20 procent af sin indtægt pr. indhandling. Udover det, har han, når der er dårligt vejr ligeledes også når han grundet sygdom ikke kan fiske, mulighed for at stoppe midlertidigt med at afbetale på sit lån.

Andre muligheder

Men, Royal Greenlands behandlingsmetoder af låneansøgninger kan variere, siger Royal Greenlands fiskerikonsulent i Nuuk Klaus Frederiksen:

- Eksempelvis har Royal Greenland udlejet sine nykøbte tre joller til tre fiskere fra Sydgrønland. De tre fiskere har mulighed for at købe den jolle, de har lejet, når der er gået et år fra udlejningsdatoen, og ligeledes har de mulighed for at aflevere deres udlejede jolle tilbage til Royal Greenland, hvis de selv mener, at de ikke kan opfylde de fremstillede krav af Royal Greenland, siger Klaus Frederiksen.

21 fiskere fra Nordgrønland har også fået udstedt lån af Royal Greenland til køb af ny jolle, selvom det havde en opsparing, der kun svarede til fem procent af priserne på deres nye joller. Herunder er kravene anderledes i forhold til de generelle krav hvad angår almindelig låneansøgning, idet Royal Greenland tilbød i 2016 og 2017 at udstede lån til de ovenævnte 21 fiskere, der fisker godt, til køb af ens nye joller.

Royal Greenland har i samarbejde med ESU og pengeinstitutter ligeledes udstedt lån til fiskere, der fisker godt samt til fiskere, der i forvejen ejer et fiskefartøj, der gerne vil købe et større fiskefartøj.

Tekst: Marie Kuitse Kristensen, mkri@royalgreenland.com

Foto: Royal Greenland

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet