Ifølge Grønlandsk Statistik er den gennemsnitlige personindkomst i Maniitsoq steget fra 176.388 kroner i 2013 til 215.429 kroner i 2016, hvilket er en forøgelse på 22,15 procent. I kroner og ører har arbejdsstyrken der var 1.256 personer i 2016 i Maniitsoq, øget deres skattepligtige indkomst med 39.071 kroner på tre år.

Byens hjerte

- Der er ingen tvivl om at Royal Greenlands udvikling af både fiskeri og produktion af Nutaaq Cod, er skyld i den positive økonomiske udvikling i Maniitsoq. Den øgede økonomiske velstand har ikke bare påvirket den enkelte fisker eller fabriksarbejder, den har i høj grad også påvirket byens erhvervsliv og Qeqqata Kommunea.  Det er jeg som borger i byen og kommunalpolitiker taknemmelig over, siger Karl Lyberth, og fortsætter:

- Royal Greenland er kort og godt byens hjerte. Dét, at der nu også produceres hellefisk når torskesæsonen er slut, har også stor betydning, fordi fabriksarbejderne er beskæftigede hele året, samtidig med at fiskerne fortsat kan indhandle torsk.  Det motiverer befolkningen i positiv retning. Derfor er jeg meget spændt på, hvordan Royal Greenland fortsat vil udvikle fiskeriet og produktionen i byens fabrik.

Ifølge Grønlands statistik er antal hovedbeskæftigede i fiskeri og fangst blandt det fastboende befolkning i Maniitsoq steget fra 259 personer i 2013 til 421 personer i 2015.

Paamiut og Aasiaat, der befolkningsmæssigt er på størrelse med Maniitsoq, er den gennemsnitlige personindkomst steget fra 2013 til 2016 med 3,95 i Paamiut og 11,08 i Aasiaat.

Tekst & Foto: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet