- Vi har under to ophold i Tasiilaq i marts måned snakket med 50 potentielle sæsonarbejdere og stillet dem spørgsmål igennem spørgeskemaer. Vi har nu udvalgt 27 personer der kan blive tilbudt et arbejde på et af Royal Greenlands fabrikker og anlæg i Vestgrønland, så snart der kommer bud efter dem, siger HR administrationsleder i Royal Greenland, Svend Larsen.

Royal Greenland A/S har udover faste medarbejdere på de enkelte fabrikker og anlæg hvert år behov for sæsonarbejdere i højsæsonen. Når der ikke er flere ledige i de enkelte kommuner som kan arbejde på de lokale fabrikker, har Royal Greenlands HR afdeling mulighed for at finde ledige fra andre kommuner, som kan komme og arbejde som sæsonarbejdere i minimum tre måneder og gerne i hele højsæsonen. Så, for at sikre nok sæsonarbejdere til højsæsonen 2018, har HR afdelingen sendt to medarbejdere til Tasiilaq for at snakke med de ledige i samarbejde med kommunens arbejdsmarkedsafdeling.

Krav

Royal Greenland har standardkrav til potentielle sæsonarbejdere der går ud på, at nye sæsonarbejdere der skal ansættes i Royal Greenlands fabrikker og anlæg er arbejdsparate både fysisk og psykisk til at arbejde på fabrikker og anlæg.

- Vi har igennem samtaler og spørgeskemaer undersøgt, om de potentielle nye medarbejdere vil være i stand til at efterleve vore krav. Da vi vurderede at de 27 af de 50 potentielle kunne leve op til vore krav, kan disse tilbydes et job på vestkysten, når der kommer bud efter dem, siger Svend Larsen, Og fortsætter:

- Flere af de 27 kommende sæsonarbejdere har tidligere arbejdet på Royal Greenlands fabrikker og anlæg, derfor har vi gode erfaringer med folk fra Østgrønland. De 27 østgrønlændere der kommer fra Tasiilaq og bygder kommer for at arbejde og bo spredt fra Maniitsoq i syd til Aappilattoq i nord, fra sæsonen starter i april /maj frem til sæsonen slutter i november/december 2018.

De 27 kommende sæsonarbejdere får betalt deres rejse til -og retur fra Vestgrønland via Selvstyrets mobilitetsfremmende ydelser, imens Royal Greenland sørger for bolig i de respektive byer og bygder, hvor de nye medarbejdere skal arbejde. Sæsonarbejdere der ønsker at rejse hjem inden for de første tre måneder skal selv betale for deres hjemrejse.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: Svend Larsen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet