Business Development Greenland

Royal Greenland A/S har i forbindelse med strategi 2018 "North Atlantic Champion" besluttet at øge indsatsen på alternative marine ressourcer, som vi i dag ikke anvender. Her er et stort uudnyttet potentiale for at udvide vores forretningsmæssige grundlag. I den nye strategi har vi lagt vægt på en hurtig satsning på dette område, da vi dels forventer, det vil være projekter med lang tidshorisont på et til tre år, samt at vi kan blive pionerer inden for opdyrkningen af nye arter og udnyttelse af alternative fangstmetoder i Grønland.

Business Development Greenland skal sikre en fokuseret og hurtig kommercialisering af grønlandske forretningsmuligheder, der udspringer af uudnyttede marine ressourcer, nye fiskemetoder samt opdræt.

Business Development Greenland vil være Royal Greenlands videns center for endnu uudnyttede grønlandske marine ressourcer samt udviklingen inden for opdræt af Nordatlantiske arter.

Business Development Greenland arbejder projektorienteret og trækker således på ressourcer på tværs af organisationen, lige fra Small Ship Management, til fabriksmedarbejderen, kvalitetsmedarbejderen i hovedkontoret og marketing og salg.

Hele værdikæden kortlægges og afprøves, inden det besluttes, hvorvidt det kan betale sig at kommercialisere et givent produkt.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet