Sagt enkelt så handler det om at virksomheder ikke kan få succes hvis samfundet ikke udvikler sig positivt. Samtidig har et samfund brug for succesfulde virksomheder for at sikre vækst og udvikling. Med andre ord handler CSR om at vi løfter i flok til gavn for alle.

CSR er et globalt fænomen, som vinder frem overalt i verden. I Skandinavien har mange virksomheder arbejdet med området i mange år, og England er måske det sted i verden, hvor udviklingen er kommet længst. Men også i Kina, Rusland og Brasillien bliver CSR i stadig stigende grad noget, som virksomheder tager meget alvorligt – fordi det netop handler om deres forretning.

CSR er både nyt og slet ikke nyt i Grønland. Begrebet er nyt, og det samme er tanken om at arbejder strategisk og systematisk med området. Men aktiviteterne, der hører under CSR overskriften – medarbejdertrivsel, rummelighed, arbejdsmiljø, socialt engagement og så videre – er på ingen måde nyt. Tværtimod er det noget, som grønlandske virksomheder har arbejdet med i mange år og som er en naturlig del af virksomhedernes måde at operere på.

Men hvis CSR for alvor skal give forretningsmæssig mening er det nødvendigt at arbejde bevidst og struktureret med området – og at få synliggjort hvad virksomheden gør. Det betyder ikke, at man skal fortælle i store markedsføringsvendinger om, hvor god virksomheden er – men at man skal sørge for at ens interessenter ved hvordan virksomheden arbejder med sit samfundansvar. At arbejde med CSR i virksomheden kan give en lang række fordele for virksomheden – fra bedre omdømme i lokalsamfundet, tiltrækning, fastholdelse og motivation af medarbejdere, lavere omkostninger når energiforbrug, sygefravær og medarbejderomsætning falder, og selvfølgelig tiltrækning og fastholdelse af kunder.

Derudover bringer de internationale virksomheder, der nu i stigende grad etablerer sig i Grønland også CSR med som krav til deres grønlandske leverandører. Det gælder stort set alle de større internationale virksomheder, der selv ofte har omfattende CSR programmer, de efterlever – og som de kræver at leverandører rundt omkring i verden også efterlever. Det er naturligvis endnu en grund til at få struktureret og synliggjort CSR arbejdet.
Endelig er det selvfølgelig i de grønlandske virksomheders interesse, at det grønlandske samfund udvikler sig så positivt som muligt. Og i det spiller virksomhederne simpelthen en central rolle med deres kompetencer, ressourcer og indsats. Hvis vi løfter i flok, kommer vi længere – til vores fælles fordel.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet