• Vi deltager aktivt i at forbedre teknologien på godkendte fangstredskaber, så de bliver så skånsomme som muligt og så bifangst minimeres gennem selektion.
  • Vi støtter initiativer til kommerciel udnyttelse af bifangst.
  • Vi køber ikke fisk, der er fanget med bomtrawl og stenriste.
  • Vi stiller krav til vore leverandører om anvendelse af godkendte fangstredskaber.
  • Vi støtter alle aktiviteter med henblik på minimering af fangst af truede dyrearter.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet