Royal Greenland ønsker gennem arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR) at integrere virksomhedens frivillige samfundsansvar i forretningen til gavn for både samfundet og virksomheden.

Royal Greenlands politik for samfundsansvar gælder i alle forretningsenheder verden over, men indsatsen har særlig vægt i Grønland, hvor fiskeriet og den største del af produktionen finder sted. Virksomheden er selvstyreejet og Grønlands største arbejdsplads, hvorfor samfundets interesser og den forretningsmæssige drift går hånd i hånd.

Motivationen for Royal Greenlands CSR arbejde er:

  • at sikre et bæredygtigt fiskeri
  • at skabe arbejdsglæde og stabilitet blandt medarbejderne
  • at tiltrække de bedste medarbejdere
  • at skabe respekt omkring virksomhedens aktiviteter og involvering i det grønlandske samfund
  • at efterkomme krav og forventninger fra kunder og samarbejdspartnere

Royal Greenlands CSR politik bygger på FN Global Compacts 10 principper om ansvarlig virksom-hedsdrift og retningslinjerne i blandt andet ISO26000 om samfundsansvar. Udgangspunktet er til enhver tid at overholde lovgivning og regler i de lande vi opererer i, samt søge at efterleve internationale principper for ansvarlig virksomhedsdrift.

Ved fastlæggelse af CSR fokuspunkter er der taget udgangspunkt i værdikæden fra fiskeri til salg. Punkterne er samlet i fem overordnede temaer, som hver især giver værdi for både virksomheden og for samfundet.

For at prioritere fokuspunkterne har Royal Greenland gennemført en væsentlighedsvurdering baseret på interessenternes krav og forventninger samt vigtigheden for virksomhedens strategiske mål.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet