• Vi inddrager vore medarbejdere i at opnå reduceret belastning af miljøet.
  • Vi har miljø med på dagsordenen ved beslutning om nye processer og transportformer.
  • Vi samarbejder med myndigheder og øvrige interessenter for at overholde fastsatte regler.
  • Vi efterspørger miljøbevidsthed hos vore leverandører.
  • Vi arbejder med at optimere udnyttelse af vandressourcen.
  • Vi beskytter vandressourcen hvor Royal Greenland er ansvarligt for denne.
  • Vi skal minimere affaldsmængden gennem bedst mulig udnyttelse af fiskeressourcen.
  • Vi arbejder med genanvendelse ved bortskaffelse af affald.
  • Vi dokumenterer vores miljø gennem opsamling af Royal Greenlands miljøbelastning.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet