Royal Greenland tilbyder igen at støtte op om, at vores medarbejderes børn kan få mulighed for et kompetenceløft via et efterskoleophold i skoleåret 2017-18 i Danmark.

De grønlandske ungdomsuddannelser giver udtryk for, at de unge mennesker, som har haft muligheden for et efterskoleophold i Danmark, klarer sig bedre på en ungdomsuddannelse end de af deres klassekammerater, som ikke har haft den mulighed.

Royal Greenland ønsker med dette initiativ at give vores medarbejdere med en lavere ind-komst en mulighed for at give deres børn et kompetenceløft, et møde med en anden kultur og en oplevelse for livet, samtidig med at det unge menneske står bedre rustet til at møde de udfordringer, som uddannelse og voksenliv bringer.

Royal Greenland bidrager kontinuerligt til kompetenceløft af vores medarbejdere bl.a. gennem Royal Greenland Academy og vores Internationale Management Trainee uddannelse, og vores målsætning med dette efterskoleinitiativ er, at Royal Greenland således vil være med til at skabe et større fundament for udvikling og læring for 2017-18 håber vi på at kunne sende fire børn på efterskole, så har du et barn der skal i 9. eller 10. klasse til næste år, og som har lyst til at få denne oplevelse, så læs endelig videre.

Hvem kan søge?

For at kunne søge Royal Greenland om støtte skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Mindst en af forældrene har arbejdet for Royal Greenland i minimum 1 år og har udvist stabilitet og engagement
  • Familiens samlede årsindkomst ligger på maks. kr. 340.000
  • Barnet og forældrene skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start
  • Barnet skal have afsluttet 8 års skolegang eller være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år
  • Barnet skal have en kontaktfamilie i Danmark
  • Der skal være udarbejdet en skoleudtalelse for barnet

Hvordan støtter Royal Greenland?

Som forældre skal I selv sørge for at søge tilskud hos det Grønlandske Selvstyre, og når den endelige godkendelse der fra er gået igennem, vil Royal Greenland give tilskud til eller betale den resterende forældrebetaling direkte til efterskolen.

Udover selve egenbetalingen for skoleopholdet vil Royal Greenland støtte det enkelte barn med forskellige fornødenheder som f.eks. tilskud til lommepenge, eventuelle udgifter i forbindelse med skoleopholdet og måske en hjemrejse til jul.

Valg af skole

Det er meget vigtigt for Royal Greenland, at de efterskoler, hvortil vi er med til at sende vores medarbejderes børn, lever op til en kvalitet på både faglighed, udvikling af sociale kompetencer og ikke mindst har erfaring med at støtte op om unge mennesker, som er landet langt hjemmefra i en anderledes kultur.

Royal Greenland har valgt, at alle fire børn, som vi vælger at støtte, skal gå på Halvorsminde Efterskole i Hjørring, da de har været samarbejdspartner på dette initiativ fra starten og har de kvaliteter og kompetencer, vi efterspørger.

Du kan læse mere om Halvorsminde Efterskole på www.halvorsminde.dk.

På et senere tidspunkt kan vi åbne op for, at andre efterskoler kan bruges.

Kontaktfamilie

Det er vigtigt, at der er en god kontaktfamilie til barnet, og det er medarbejderens ansvar at finde den kontaktfamilie. Har man ikke mulighed for selv at finde en kontaktfamilie, vil Royal Greenland skabe kontakt til det grønlandske hus i Aalborg, som vil være behjælpelig.

Kontaktfamilien skal fungere som barnets nye holdepunkt under efterskoleopholdet i Danmark. Det betyder, at kontaktfamilien skal være den familie, som barnet kan være hos i forbindelse med ferier og friweekender fra efterskolen og evt. ved sygdom.

Find derfor en kontaktfamilie, som I med god samvittighed tør overlade ansvaret til, mens jeres barn er på efterskole.

Man skal sende en underskrevet kontaktfamilieformular sammen med ansøgningen.

Samarbejde med skole, barn og kontaktfamilie

Royal Greenland vil have en kontinuerlig dialog med både skole, barn og evt. kontaktfamilie, hvor bl.a. trivsel, engagement og læring evalueres.

Ansøgning

Har dit barn lyst til at komme på efterskole i Danmark, og opfylder I som familie betingelserne, så udfyld ansøgningsskema her og send det sammen med bilag senest den 14. december 2016 på mail til sold@royalgreenland.com

Ansøgningsskemaet er det samme, som bruges til ansøgning om tilskud til efterskoleophold fra Selvstyret.

Har du nogle spørgsmål så kontakt endelig Søren Olsen Damgaard på tlf. +299 54 75 87, mail: sold@royalgreenland.com

Udvælgelse

Vi har valgt at sende fire børn af sted på efterskole i 2017-18. Modtager vi mere end fire ansøgninger, som opfylder betingelserne, foretages der lodtrækning.

Alle ansøgere vil få besked senest den 15. januar 2017, da der skal søges ved Selvstyret senest den 1. februar 2017.

Royal Greenland har et særligt ansvar i Grønland, og gennem en åben kommunikation og et aktivt engagement ønsker vi at være en nyttig medspiller til løsning af sociale udfordringer, og vi ser især kompetenceløft som et vigtigt bidrag til samfundet.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet