Royal Greenlands sponsorpolitik er todelt og skal understøtte skolegang og uddannelse samt idræt. Sponsorpolitikken:

 • Skal understøtte Naalakkersuisuts Regionaludviklingsstrategi i forhold til styrkelse af børn og unges skolegang og uddannelse
 • Skal tilgodese idrætsaktiviteterne som helhed i samfundet

Projekter for skolegang og uddannelse

Royal Greenland sponserer midler til brug for uddannelser, kurser m.m. til skoleelever og unge under uddannelse.

Projekter, der omfatter enkeltstående kurser for klasser, grupper eller enkeltpersoner i fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag samt kompetencegivende kurser, kan støttes og kan omfatte:

 • Tilskud til sprogkurser og andre kurser med henblik på dygtiggørelse i ovennævnte fag
 • Tilskud til ophold på AFS, efterskole og højskole
 • Tilskud til unge såvel uddannelsessøgende som ledige, der ønsker at forbedre karakterer i ovennævnte fag med henblik på igangsættelse af uddannelse
 • Tilskud til kurser for klasser eller grupper, hvor formålet er højnelse af elevernes læring i ovennævnte fag.

Hvem kan ansøge om støtte?

 • Skoleelever og unge under uddannelse
 • Korttids- og langtidsledige bosiddende i Grønland
 • Uddannelsesvejledere, undervisere, coaches m.m.

Dokumentation i form af et optagelsesbrev i givent kursus, forældres og egen årlige indkomst og budget eller en projektbeskrivelse samt budget skal medtages i ansøgningen.

Der gives ikke tilskud til rejser for hele klasser.

Hvornår kan tilskud udbetales?

Tilskud, der kan være engangsbeløb eller faste månedsvise eller kvartalsvise, kan ydes før projektets igangsættelse eller ved projektets udførelse.

Kravet for udbetalingen af støtte til længere ophold i udlandet er, at ansøger afleverer dokumentation for, at bevilgede midler er anvendt til formålet. Rapportering om opholdet på kursus, efterskole m.m. på mindst to sider opfylder kravet om dokumentation. Hvis der ikke opnås tilfredsstillende dokumentation, kan midlerne kræves tilbagebetalt.

Sponsorater til idrætslivet

Sponsorater tildeles:

 • Idrætsaktiviteterne i samfundet gennem faste årlige aftaler med Grønlands Idrætsforbund og Arctic Circle Race
 • Elite Sport Greenland udnævnte eliteidrætsudøvere

Sponsorater til eliteidrætsudøvere forudsætter projektbeskrivelse og budget. Sponsormidler til eliteidrætsudøvere kan ydes før og under projektets udførelse og med dokumentation i form af en aftale om rapportering.

Ansøgning

Sponsorudvalget vurderer ansøgningerne og bevilger støtte.

Ansøgning om støtte kan sendes til:

Royal Greenland A/S, Qasapi 4, Postbox 1073, 3900 Nuuk, royalgreenland@royalgreenland.com

Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet