Royal Greenlands sponsorpolitik er todelt og skal understøtte skolegang og uddannelse samt idræt.

Projekter for skolegang og uddannelse

Royal Greenland sponserer midler til brug for uddannelser, kurser m.m. til skoleelever og unge under uddannelse.

Projekter, der omfatter enkeltstående kurser for klasser, grupper eller enkeltpersoner i fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag samt kompetencegivende kurser, kan støttes og kan omfatte:

 • Tilskud til sprogkurser og andre kurser med henblik på dygtiggørelse i ovennævnte fag
 • Tilskud til ophold på AFS, efterskole m.m.
 • Tilskud til unge såvel uddannelsessøgende som ledige, der ønsker at forbedre karakterer i ovennævnte fag med henblik på igangsættelse af uddannelse
 • Tilskud til kurser for klasser eller grupper, hvor formålet er højnelse af elevernes læring i ovennævnte fag.

Hvem kan ansøge om støtte?

 • Skoleelever, unge under uddannelse og forældre
 • Korttids- og langtidsledige bosiddende i Grønland
 • Uddannelsesvejledere, undervisere, coaches m.m.

Ansøgningsbrev og dokumentation

For at sponsorudvalget kan behandle ansøgninger, skal følgende dokumentationer medtages i ansøgningen:

 • Begrundet ansøgning
 • Et optagelsesbrev fra skolen, hvor ophold eller kursus skal foregå
 • Forældres og egen skattepligtige indkomst. Ansøgere med lavere indkomster prioriteres
 • Bopælsattest
 • Hvis du er under uddannelse – bevis fra din skole om, at du er under uddannelse.

Hvornår kan tilskud udbetales?

Tilskud ydes før og under uddannelse eller kursus.

Rapportering om opholdet på kursus, efterskole m.m. på mindst to sider ses gerne.

Sponsorater til idrætslivet

Sponsorater tildeles:

 • Idrætsaktiviteterne i samfundet gennem faste årlige aftaler med Grønlands Idrætsforbund og Arctic Circle Race
 • Eliteidrætsudøvere udnævnt af Elite Sport Greenland

Sponsorater til eliteidrætsudøvere forudsætter projektbeskrivelse og budget. Sponsormidler til eliteidrætsudøvere kan ydes før og under projektets udførelse og med dokumentation i form af en aftale om rapportering.

Ansøgning

Sponsorudvalget vurderer ansøgningerne og bevilger støtte.

Ansøgning om støtte kan sendes til:

Royal Greenland A/S, Qasapi 4, Postbox 1073, 3900 Nuuk, tapiissutit@royalgreenland.com 

Svar på ansøgning

Sponsorudvalget holder møde hver måned, undtagen i juli og august i sommerperioden.

Møderne holdes første mandag i måneden. 

Svar på ansøgning foreligger senest tre arbejdsdage efter mødet.

Ansøgninger der ikke opfylder dokumentationskrav som anført her ovenfor, kan ikke behandles fyldestgørende. Vær derfor opmærksom på at du medsender de fornødne dokumentationer.

Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet