Kvoter

Biologerne fra Naturinstituttet kommer årligt med deres anbefaling, og det er Selvstyret der fastsætter fiskeriniveauet igennem kvoter.

Internationale fiskeriaftaler  

Grønland har indgået en række internationale fiskeriaftaler. Den mest kendte fiskeriaftale er mellem Grønland og EU, som giver Grønland adgang til det europæiske marked mod at afgive rettigheder til et antal kvoter i farvandet omkring Grønland.

Internationale fiskeriforbindelser

Via Rigsfællesskabet med Danmark deltager Grønland aktivt i flere internationale fora for fiskeri. Blandt disse er NAFMC, NAFO, NEAFC, NASCO og ICES.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet