• Vi tager aktivt del i at forbedre teknologien inden for godkendte fangstredskaber med det som mål, at redskaberne bliver så skånsomme som muligt, og bifangsten minimeres.
  • Vi støtter initiativer til kommerciel udnyttelse af bifangst.
  • Vi køber ikke fisk, der er fanget med bomtrawl og stenriste.
  • Vi stiller krav til vores leverandører om anvendelse af godkendte fangstredskaber.
  • Vi støtter alle aktiviteter med henblik på minimering af fangst af truede dyrearter.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet