Royal Greenlands trawlerflåde består af flydende fabrikker udstyret til både fiskeri og forarbejdning af for eksempel rejer, og fisk. Skalrejer bliver kogt og frosset om bord på trawlerne. Fisk fileteres og fryses ombord til produkter af høj kvalitet eller blot rensede hele fisk til videreforarbejdning i land. Trawlerne fisker ved Grønland og i Barentshavet.

Alle Royal Greenlands havgående trawlere har isklasse. Det betyder, at de er godkendt af myndighederne til at sejle i isfyldte farvande som i det polare områder.

Rejetrawlerne

Trawlerne Akamalik og Qaqqatsiaq  er 100 procent ejet af Royal Greenland. Nataarnaq ejes af Ice Trawl Greenland A/S, hvor Royal Greenland er medejer med 50 procent. Disse trawlere fisker og producerer:

  • Søkogte rejer, heriblandt til Sverige
  • Japanrejer (Rå skalrejer)
  • Italien rejer (Rå enkeltfrosne skalrejer til Sydeuropa)
  • Rejer til videreforarbejdning I fabrikker I Grønland

Den ca. 74 meter lange Akamalik holdes i gang af en motor på 7000 hestekræfter. Den ca. 4 meter lidt kortere Qaqqatsiaq, holdes i gang af en motor på 7500 hestekræfter. Begge trawlere fra 2001, sejler døgnet rundt, året rundt, og har ca. 25 mand ombord/tur.

Alle rejetrawlere fisker med dobbelttrawl. Alle trawl er lavet, så det minimerer bifangst ved at der er indbygget et specielt hul i trawlet, hvor fisk kan slippe ud. Begge trawlere fisker i havet vest og nordvest for Grønland. Her findes de bedste rejer. Ombord på begge trawlere er to hold, som skiftes til at arbejde. Hvert hold deles i yderligere to teams, det ene arbejder på dækket, og det andet i produktionen under dæk. Teamet på dækket får først travlt med at sætte trawlet i vandet, og derefter at hive det ind igen fyldt med friske røde skalrejer. Når teamet har fanget nok rejer, så rykker de ind i produktionen for at hjælpe det andet team, som nu er travlt optaget af at sortere, pakke, koge og fryse rejerne på under tre timer for at beholde den naturlige kvalitet og smag.

Straks efter rejerne er ombord direkte fra det iskolde hav, forarbejdes de indenfor tre timer. Forarbejdning betyder, at rejerne bliver sorteret i størrelser, koges, pakkes og fryses ned til under minus 18 celsius grader. En så hurtig forarbejdning lige efter rejerne er fisket op af det rene og iskolde vand betyder, at rejen får lov til at bevare sin naturlige smag, konsistens og friskhed. Dette er det helt unikke kendetegn ved Royal Greenlands skalrejer fra Grønland – skalrejer af den bedste kvalitet.

Fisketrawleren

Sisimiut  ejes 100 procent af Royal Greenland. og er en fabrikstrawler bygget i Norge i 1992. Skibet er 66 meter langt, 14 meter bredt og har en maskine på 3.000 kw. Skibet opererer med en besætning på 24-34 personer, alt efter forventet fiskeri og produktion. 
De første 4 måneder på året opererer skibet i Barentshavet, hvor der fiskes på kvoter opnået ved bilaterale forhandlinger med Norge og Rusland. Disse kvoter består af torsk, kuller og sej. Resten af året fisker skibet i grønlandske farvande, hvor fangsten hovedsagelig er hellefisk. Der er også et begrænset fiskeri af torsk og rødfisk. 
Sisimiut producerer kvalitets “frozen at sea products” i henhold til rederiets strenge kvaliteteskrav, HACCP og skibets egenkontrol system. Den meget dygtige og erfarne besætning sikrer, at de fineste råvarer bearbejdes til produkter af meget høj klasse efter de krav som vores kunder til enhver tid måtte ønske. I Barentshavet producers torsk, kuller og sej fillet skin-on og skinless, samt PBI og PBO primært til de europæiske markeder. I Grønland produceres hellefisken som hel fisk, j-cut og hoveder primært til markeder i Østen, samt j-cut til landproduktion i Grønland.

Kystnært fiskeri

Omkring 800 leverandører, der opererer indenskærs, indhandler isede rejer og hellefisk samt torsk til fabrikker i Grønland. De mindre fartøjer opholder sig på havet kun en dag ad gangen. De skal følge en indhandlingsinstruks aftalt mellem Royal Greenland og KNAPK, der skal sikre at råvarekvaliteten ikke forringes.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet