Omsætning DKK million


 

 

 

2015/16
15 mdr.
mio.
DKK

  

2014/15
12 mdr.
mio. DKK

  

2013/14
12 mdr.
mio. DKK

  

2012/13
12 mdr.
mio. DKK

  

2011/12
12 mdr.
mio. DKK

Hovedtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

 

7.105

 

4.721

 

4.913

 

5.312

 

4.976

Resultat af primær drift (EBIT)

 

 337

 

237

 

171

 

181

 

238

Resultat af finansielle poster

 

 (2)

 

(33)

 

28

 

(13)

 

(57)

Resultat før skat

 

 335

 

204

 

199

 

168

 

180

Årets resultat

 

 173

 

113

 

136

 

100

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsaktiver

 

1.587

 

1.207

 

1.068

 

1.191

 

1.238

Netto arbejdskapital

 

 1.549

 

1.440

 

1.124

 

1.391

 

1.531

Egenkapital

 

 1.414

 

1.264

 

1.166

 

1.066

 

1.009

Nettorentebærende gæld

 

 1.347

 

1.123

 

897

 

1.407

 

1.599

Balancesum

 

 4.552

 

4.012

 

3.575

 

3.787

 

3.853

Investeringer i materielle anlægsaktiver

 

 387

 

180

 

163

 

138

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal i %

 

31.12.16

 

30.09.15

 

30.09.14

 

30.09.13

 

30.09.12

Overskudsgrad (EBIT-margin)

 

 4,7

 

5,0

 

3,5

 

3,4

 

4,8

Før-skat margin (EBT-margin)

 

 4,7

 

4,3

 

4,1

 

3,2

 

3,6

ROIC inklusive goodwill

 

 10,4

 

11,2

 

8,1

 

7,6

 

9,6

Egenkapitalens forrentning (ROE)

 

 12,1

 

10,7

 

13,3

 

10,9

 

15,7

Egenkapitalandel

 

 32,1

 

32,9

 

33,2

 

28,4

 

26,7

Nettorentebærende gæld / EBITDA

 

 2,9

 

2,8

 

2,8

 

4,2

 

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal medarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønland

 

 1.401

 

1.202

 

979

 

910

 

832

Danmark

 

 197

 

195

 

200

 

227

 

234

Øvrige lande

 

 1.171

 

759

 

727

 

920

 

896

I alt

 

 2.769

 

2.156

 

1.906

 

2.057

 

1.962