NIELS HARALD DE
CONINCK-SMITH       
Formand
JAN H. LYNGE-PEDERSEN
Næstformand
PERNILLE FABRIUS  
Bestyrelsesmedlem
 

KRISTINE WINBERG 
Bestyrelsesmedlem

NIELS SMEDEGAARD

Bestyrelsesmedlem

TINA LYNGE SCHMIDT
Bestyrelsesmedlem
 

MALIK HEGELUND
OLSEN *)
Bestyrelsesmedlem

NIELS OLE MØLLER *)
Bestyrelsesmedlem
MIKA HEILMANN *)
Bestyrelsesmedlem

*) medarbejdervalgt

Selskabets bestyrelse og direktion beklæder nedenstående ledelseserhverv i andre grønlandske og danske aktieselskaber bortset fra 100% ejede datterselskaber.

BestyrelseSelskabLedelseserhverv
Niels de Coninck-Smith   
Bestyrelsesformand
Orinfarm Group A/S
NCS A/S
Rambøll Gruppen A/S
Nordic Aviation Capital A/S   
Dovista A/S
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Pernille Fabricius
Bestyrelsesmedlem
TMF GroupGroup CFO og Partner  


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet