DKK 1.00020182017

Fast løn    
Bonus*    
I altFast løn    
Bonus    
I alt
Mikael
Thinghuus
4.4662.1516.6174.3231.4125.735
Nils Duus
Kinnerup     
2.8272.760
Bruno Olesen    
2.6762.606
Lars Nielsen2.6942.606
I alt12.6634.29916.962
12.2952.77415.069

*Regnskabsmæssigt hensatte udgift. Den reelle udbetaling kan variere fra dette beløb – se nedenfor.

Koncerndirektionen kan, ud over den faste løn, opnå en resultatafhængig bonus.

For den administrerende direktør var den maksimalt opnåelige bonus i 2018 på 2,87 mio. DKK. Målopfyldelsen for året blev 65%, og der blev således udbetalt 1,86 mio. DKK. Den samlede aflønning til den administrerende direktør blev dermed 6,33 mio. DKK.

I 2017 var den maksimalt opnåelige bonus 2,79 mio. DKK, opfyldelsesgraden var 50% og det udbetalte beløb dermed 1,40 mio. DKK. Den samlede aflønning var således 5,74 mio. DKK.

Desuden oppebærer den administrerende direktør fri bil, telefon, internet og avis.

Den administrerende direktør har hverken pension, fratrædelsesordning eller fastholdelsesordning.

Den administrerende direktør har 18 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle opsigelse seks måneder før ønsket fratræden.

Det samlede vederlag til selskabets bestyrelse udgjorde i 2018 2,2 mio. DKK.