Hos Royal Greenland modtager vi meget få reklamationer, men de få, vi modtager, tages meget alvorligt. Vi har en meget klar politik med hensyn til reklamationer. Alle reklamationer bliver taget alvorligt og fulgt op hurtigt, professionelt og åbent. Alle reklamationer - uanset om de kommer fra forbrugere eller kunder - registreres, hvorefter der udarbejdes en plan for at opnå den bedste og hurtigste løsning på problemet. I alle tilfælde respekteres regler, fødevaresikkerhed og vores kunders behov.

Interne reklamationer er reklamationer fra en fabrik til en anden

Uanset hvor lille en fejl er, og om det er os selv, der finder den, skal fejlen altid afhjælpes for at sikre, at den samme fejl ikke sker igen. Den ansvarlige afdeling tages i samråd, og der lægges en klar plan for at løse problemet og undgå lignende fejl i fremtiden.

Eksterne reklamationer

I tilfælde af en ekstern reklamation startes en særlig reklamationsprocedure. Henvendelsens seriøsitet valideres, og de fornødne handlinger planlægges i overensstemmelse hermed. Ofte laves der ligeledes en afgrænsning af produkterne, så vi sikrer, at der ikke sendes fejlbehæftede varer ud.

Hvis nogen ønsker at foretage en reklamation, kan dette gøres ved at skrive til adressen på produktemballagen eller ved at kontakte det lokale salgskontor.

Du kan også indgive en klage ved at skrive til:

reklkundeservice@royalgreenland.com


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet