Narsaq

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Niels Sakariassen
Tlf.: +299 66 11 00
Fax: +299 66 10 20

Tunisassiat pingaarnerit: Suaat, saarulliit aamma qalerallit
Tunisassiat naammasseriikkat: Suaat aalisakkallu ilivitsut
Suliarisinnaasat: Ullup unnuallu ingerlanerani qerititat 20 tonsit
Qerisuutigisinnaasat: 600 tons
Sulisut: Ulapuffiunngitsumi 1/ ulapuffimmi 15
Savanik toqoraavittut saarullinnillu tunisassiorfittut 1951-imi sananeqarpoq. Toqoraavittaa 1995-imi tunineqarpoq. Raajanik tunisassiorfinngortillugu 2003-mi allanngorsarneqarpoq. Illutaa 2012-imi KNI-mut tunineqarpoq, aalisartulli suli pisaminnik tulaassuisinnaatitaapput, qerititarisinnaasatigullu qerinasuartitsiviit marlunnik ilaneqarput. 

Paamiut

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Jan Jørgensen
Tlf.: +299 68 43 40
Fax: +299 68 18 58

Tunisassiat pingaarnerit: Saattuat, saarulliit, suaat aalisakkallu allat
Tunisassiat naammasseriikkat: Saattuat aggukkat saarulliillu kipparissunngorlugit aamma nerpiinnaat qerititat
Suliarisinnaasat: Ullup unnuallu ingerlanerani saattuat 10 tons
Qerisuutigisinnaasat: 500 tons
Sulisut: Ulapuffiunngitsumi 10/ ulapuffimmi 50
Saarullinnik tunisassiorfik 1997-imi pujoorivinngortinneqarpoq. 2003-mi matuneqarpoq. 2004-mi raajanik saattuanillu tunisassiorfinngortinneqarpoq.

Nuuk

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Ilannguaq Abrahamsen
Tlf.: +299 36 13 91
Fax: +299 31 16 18

Tulaassuinermi aqutsisoq: Niels Hansen
Tlf. +299 36 13 92

Tunisassiat pingaarnerit: Saarulliit, qalerallit, suluppaakkat, qeeqqat aamma suaat
Tunisassiat naammasseriikkat: Suaat aalisakkallu nunanut allanut annissugassat nunatsinnilu tunisassiassat
Suliarisinnaasat: Ullormi unnuamilu 18-20 tons
Qerisuutigisinnaasat: 200 tons
Sulisut: Ulapuffiunngitsumi 12 / ulapuffimmi 40
Godthåb Fiskeindustriusimasoq 1990-imi pigineqalerpoq. Raajanik tunisassiorneq 2002-mi taamaatinneqarpoq.

Maniitsoq

Tunisassiorfimmi ingerlatsisoq: Susanne Marie Knudsen
Tlf.: +299 81 75 72

Tunisassiat pingaarnerit: Saarulliit, saattuat
Tunisassiat naammasseriikkat: Saarulliit niaqoqanngitsut qerinasuartitat, saattuat
Suliarisinnaasat: Ullormi unnuamilu 20 tons saarullilit qerinasuartitat aamma 5-6 tons saattuat
Qerisuutigisinnaasat:
Sulisut: 25-35
Maniitsumi tunisassiorfik Kalaallit Nunaanni saarullileriffittut tunisassiorfiit siullersaraat KGH-p ataani sananeqartoq ukiuni 1949-50. Tunisassiorfik arlaleriarluni allineqarsimavoq. 

Sisimiut

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Hans Lars Olsen
Tlf.: +299 86 20 10
Fax: +299 86 55 87

Tulaassuinermi aqutsisoq: Lars Berthelsen
Tlf. +299 86 20 11

Tunisassiat pingaarnerit: Raajat saattuallu
Tunisassiat naammasseriikkat: Raajat uusut qalipaajakkallu aamma saattuat aggukkat
Suliarisinnaasat: Ullormi unnuamilu raajat 120 tons aamma saattuat 15 tons
Qerisuutigisinnaasat: 1600 tons
Sulisut: Ulappuffiunngitsumi ulappuffimmilu 100
Maanna tunisassiorfiusoq saarullinnik raajanillu tunisassiorfittut 1969-imi sanaajuvoq, 1992-imi 2011-milu raajaleriffittut nutaaliatut nutarsarneqarpoq.
 

Kangaatsiaq

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Abia Thorsteinsen
Tlf.: +299 87 11 05
Fax: +299 87 10 31

Tunisassiat pingaarnerit: Saarulliit suaallu
Tunisassiat naammasseriikkat: Saarullit qerisut kipparissuliat suaallu nappartaniittut
Suliarisinnaasat: Ulloq unnuarlu qerititat 15 tons
Qerisuutigisinnaasat: 100 tons
Sulisut: Ulappuffiunngitsumi 2 / ulappuffimmi 25
Tunisassiorfik 1986-imi nutarterneqarlunilu nutaamik sanaartorfiuvoq maannatut saarullinnik tunisassiorfinngortillugu. Ullumikkut saarulliit aalisakkallu allat qerititarineqartarput, ulappuffimmilu sualerisoqartarluni.


Qasigiannguit

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Hans Grønvold
Tlf.: +200 91 40 01
Fax: +299 91 10 88

Tunisassiornermi aqutsisoq: Gerth Lyberth
Tlf.: +299 91 40 02

Tunisassiat pingaarnerit: Qalerallit, aalisakkat allat aamma suaat
Tunisassiat naammasseriikkat: Qalerallit nerpii, avaleqqat niaqqullu immikkoortitaarlugit qerititat nerpiinnaallu
Suliarisinnaasat: Ullormi unnuamilu qalerallit 25 tons
Qerisuutigisinnaasat: 1800 tons
Sulisut: Ulappuffimmi ulappuffinngitsumilu 130
1952-im raajaleriffittut nutarsarneqarpoq, 1960-imi 1997-imi matuneqarnissaata tungaanut allanngorsarneqartarpoq. Maanna tunisassiorfiusoq 2000-imi atuutilerpoq. 2011-mi nutarsarneqarpoq.


Ilulissat

Tunisassiornermi Ingerlatsisoq: Anders Andersen
Tlf.: 94 68 00
Fax: 94 36 44

Tunisassiornermi Aqutsisoq:
Tlf.: +299 94 68 30

Tunisassiat pingaarnerit: Raajat qalerallillu
Tunisassiat naammasseriikkat: Raajat ataasiakkaarlugit qerinasuartitat, raajanik qajuusiat, qalerallit saarulliillu
Suliarisinnaasat: Ulloq unnuarlu raajat 120 tons, ulloq unnuarlu aalisakkat 20 tons
Qerisuutigisinnaasat: 1600 tons
Sulisut: Ulappuffimmi ulappuffiunngitsumilu 100
Maanna tunisassiorfiusoq 1961-imi pilersinneqarpoq arlaleriarlugulu nutarterneqarpoq. Qalerallerivik nutaaq 1998-imi atulerpoq 2009-milu matulluni. Raajaleriffik 2010 nutarsarneqarpoq.


Qeqertarsuaq

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq:
Tlf.: +299 92 16 07
Fax: +299 92 12 83

Tunisassiat pingaarnerit: Saattuat, saarulliit suaallu
Tunisassiat naammasseriikkat: Saattuat aggukkat, saarulliit qerisut kipparissukkaat aamma suaat nappartakkaat
Suliarisinnaasat: Ulloq unnuarlu saattuat 10 tons / aamma ulloq unnuarlu aalisakkat 1 ton
Qerisuutigisinnaasat: 100 tons
Sulisut: Ulappuffiunngitsumi 3 / ulappuffimmi 30
Siornatigut raajanik, neqinik frillinillu tunisassiorfiusimavoq. Ullumikkut saattuat aalisakkallu.

Uummannaq

Tunisassiorfimmi Ingerlatsisoq: Kirsten Jensen
Tlf.: +299 95 41 41
Fax: +299 95 12 34

Tunisassiat pingaarnerit: Qalerallit
Tunisassiat naammasseriikkat: Qalerallit, niaqqut, papeqqut nerpiillu
Suliarisinnaasat: Ulloq unnuarlu 40 tons
Qerisuutigisinnaasat: 1100 tons
Sulisut: Ulappuffiunngitsumi 10 /ulappuffimmi 50
1966-imili maannakkutut inissisimaffimminiippoq arlaleriarlunili ilaartorneqarsimavoq, kingullermik 2003-mi.

Upernavik

Tunisassiorfimmi ingerlatsisoq: Harald Kleemann

Tunisassiat pingaarnerit: Qalerallit
Nioqqutissat ineriikkat: Qalerallit, qerinasuartitat
Tunisassiorsinnaassuseq: 5 tonsit/ulloq unnuarlu
Qerititsiviup imaqqortussusaa: 200 tonsit
Sulisut amerlassusaat: Suliakiffimmi sisamat/ulapaarfimmi qulit

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image