Legatit kalaallinut pingasunut pikkorissunut angusaqarusussuseqartunullu tunniunneqarput, taakku toqqarneqarput qinnuteqartorpaalussuit akornanni. Tusagassiuutitigut nalunaarut tamakkerlugu uani takuuk.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image