Ingerlatseqatigiiffiup peqqissartut illuat 2012-imi ammarmat paasivaat napparsimasut inaanni fjernsyneqanngitsoq, tassalu siulersuisut aalajangersimapput fjernsynit pisiarinissaat ikkussuunneqarnissaallu aningaasaliiffiginiarlugu 150.000 koruuninik tapiinermikkut.

- Taamatut annertoqataanik 2013-imi aningaasaliivugut. Ukiorlu manna aamma internettikkut radionik 59-inik init tamaasa pilersorsimavagut, isersimaartarfimmi assinganik radiolertitsisimalluta, aammattaaq Peqqissartut Illuat issiavimmik tagiartuisartumik pitsissimavarput. Napparsimasut KNR-radio aamma TV maanna malinnaavigisinnaavaat, Klaus T. Nedergaard aamma Karsten Jensen, Royal Greenlandimeersut oqarput.

Kalaaleq kræftertoq Ane Petersen maanna ukiut arlalinngortut Danmarkimut kræfternerminik katsorsartikkiartortarpoq. Taamak aningaasaliisimaneq (Kalaallit Peqqissartut Illuanni najugaqartut allat assigalugit) assut iluarisimaarpaa.

- Ingammik internettikkut radio Danmarkimiinnermini atorluarsimavaa, tassami KNR-ip aallakaatitai tamaasa tusarnaarsinnaavai. Anemut allanullu Kalaallit Peqqissartut Illuanni najugaqartunut iluaqutaaqaaq taamatut Kalaallit Nunaat qanillisutut immat – tassami nutaarsiassanik allanillu pisunik malinnaasinnaallualerput, Stine Kilime Hansen, Kalaallit Peqqissartut Illuanni pisortaq oqarpoq.

2014-imi aningaasaliissutit sinneri peqqissartut bussinik angalaarlutik misigisassarsiornerannut, aamma kulturikkut aaqqissuussiffigineqarnerannut atorneqarput.

- Kalaallit Peqqissartut Illuanni najugallit Ice Trawl Greenlandimik piginnittut aningaasaliineranut ikiuunneranulllu assut qujaffigalugit inuulluaqquai, Stine Kilime Hansen naggasiivoq.

Ice Trawl Greenland A/S Royal Greenland A/S-imit 50%-imik piginneqataaffigineqarpoq, taamatuttaaq allaffissornikkut tassannga ingerlanneqarluni. Ice Trawl Greenland A/S pilersaarpoq ukiuni tulliuttuni 150.000 koruuninik aningaasaliisarneq ingerlatiinnarniarlugu.

Allattoq: bula@royalgreenland.com

Assit saamerlermit: Ane Petersenip issiavik tagiartuisartoq atoraa, Marie aamma Inger ammassannik piareersaasut, aamma Peqqissartut angerlarsimaffiannit Langeliniemut takornariat.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image