Royal Greenlandip aalisariutit uumatitsiviit, "Maniitsoq" aamma "Kangaamiut" pisiareqqammisai maanna Tromsøliarput imminnut parsiarlutik, kingorna Kalaallit Nunaannut ingerlaqatigeeriarlutik Maniitsup eqqaani bundgarnersornermi saarullinnik uumasunik assartuiartussapput.

Iluatsilluguli aalisariutit, aappaa 30 meterinik aappaalu 40 meterinik takissusillit, Nuummeeqqaassapput annertunngitsumik nutarteriffigineqassallutik. Tamatuma kingorna Maniitsoq siunnerfigissavaat.

- "Maniitsoq" "Kangaamiut"-nit angineruvoq, ataatsimullu katikkaanni inuttai qulit missaannik amerlassuseqarput. Naatsorsuutigaarput aalisariutit bundgarnersorneq qaammat ataaseq missiliorlugu matuma kingorna aallartippat saarullinnik uumasunik aalisartunit tigooraalersinnaassasut, aalisarnermi siunnersorti Ole Petersen oqarpoq.

Saarullinniarneq siorna misileraalluni aalisarnerup nanginnerissavaa. Aalisakkat uumatillugit najukkami aalisartut bundgarnersorfiannit assartorlugit uumatitsivinnukaanneqartarput. Ulluni arlalinni tassaniitinneqareeraangamik aalisakkat suli uumatillugit Maniitsumi tunisassiorfiliaanneqartarput, tassanilu Nutaaq Cod-itut (Nutaaq Saarullik, aaqqiss.) Royal Greenlandip ukioq manna nutaamik tunisassiaatut tunisassiarineqassapput.

- Maniitsumi tunisassiorfik ulluni makkunani iluarsartuunneqassalluni matoqqatinneqarpoq. Taamaasilluni aalisariutit uumatitsiviit Maniitsumut tikinniariarpata tunisassiorfik ullup unnuallu ingerlanerani tunisassiassanik 65 tonsinik tigooraasinnaalissaaq. Siorna ullup unnuallu ingerlanerani taamaallaat 15 tonsit tigooqqarneqarsinnaasimapput, aqutsinermi ingerlatsisoq Sten Sørensen oqarpoq nangillunilu:

- Siorna septembariugaali tunisassiorfimmi sulisut 80-it missaanniittut qaleralleritilerpagut, saarullinniarnerlu aallartippat sulisunik misilittagalinnik pitsaanerusunik saarullilerisussaqarpugut. Sulisut taamaasillutik ukioq kaajallallugu sulisorisinnaassavagut, ukiukkut qaleralleritillugit aasaaneranilu saarullileritillugit.

Royal Greenlandip aalisartut siorna bundgarnersorlutik suleqatigisani suleqatigeqqissavai. Saarullinniarneq juulimi aggustimilu unikaallareerpat nangeqqinneqassaaq novembarillu imaluunniit decembarip tungaanut ingerlanneqassalluni.

- Taamanikkornissaanullu misileraalluni aalisarneq nalilersoqqissavarput. Misileraalluni aalisarneq iluatsissappat taamatut tunisassioriaaseq Royal Greenlandip kitaani tunisassiorfeqarfiini atuutsilersinneqarnissaa pilersaarutaavoq, Ole Petersen oqarpoq.

Allattoq: Káte Hansen, kaha@royalgreenland.com

Assit: RG

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image