Maki Seaweed Greenlandip piginnittuata Ulrik Lyberthip Kangaaminiuni panertitsivimmi immap naasui panertitat 250 kiilut missingi panertissinnaassaallugit neriuutigaa. Kangaamiuni immap naasuinik katersineq, saliineq, panersiineq poortuinerlu aallartippat Ulrik Lyberthip naatsorsuutigaa Kangaamiormiut sulisut marluk sulisorilississallugit.

- Kangaamiut eqqaani immap naasuinik pitsaasunik annertuunillu katersisinnaaneq periarfissagissaarpoq, taamatuttaaq Kangaamiuni imaq minguitsuummat periarfissagissaarpoq. Kalaallit Nunaata imartaani minguitsumi immap naasuinik panertitsillunga nunanut allanut tunisisinnaalernissara siuernertaralugu misileraasinnaaninnut periarfissaqalerlunga Kangaamiuni Royal Greenlandip tunisassiorfiani panertitsivik attartorsinnaagakku qujamasuutigeqaara, Ulrik Lyberth oqarpoq.

Aappassaa misileraassaaq

Ulrik Lyberth nunatsinni kisiartaalluni Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfimmiit immap naasuinik panertitsisinnaanermut akuersissuteqartoq siorna siullermeerluni Kangaamiuni Sisimiunilu immap naasuinik panertitsilluni misileraagami 200 kiilut 300 kilullu akornanni annertussuseqartut panertillugit tunisassiarai.

- Siorna Kangaamiuni aallartiaarpallaarpunga. Sila unerisimanngilaq pujortaqaluni, sialoqaqalunilu isugutaqaaq. Tamassuma nassataanik immap naasui suli nutaajutillugit panertikkuminaassimapput. Taamaattumik ukioq manna aatsaat julimi aallartissaanga, Ulrik Lyberth, Sisimiuni Royal Greenlandip illuutaani attartukkami immap naasuinik panertitsiterilluni aamma misileraasoq oqarpoq.

Siorna Sisimiuni panertitani 200 kiilut 300 killunillu akornanni annertussuseqartut Pilersuisumut, Pisiffimmut, Brugsen Paamiunut aammalu Kangerlussuarmi pisiniarfeeqqamut "Vivips"-mut tunivai. Siunertaraali Kalaallit Nunaanni siullersaalluni immap naasiunik nunanut allanut tunisisalernissi.

Nunani allani isumaqatiginninniarpoq

Immap naasui masatsillugit tonsit tallimat tonsillu arfinillit akornanni annertussuseqartut panerunik 500 kiilut missinginik annertussuseqartussat ukioq manna Kangaamiut Sisimiullu eqqaani katersorlugit panersernissai Ulrik Lyberthip siunertaraa.

- Kalaallit Nunaata imartaani miunngiutsumi immap naasuinik panertinik piserusuttoq suliffeqarfik Tysklandimeersoq maannakkut isumaqatiginninniarfigaara, Ulrik Lyberth oqarpq nangipporlu:

- Kisisanni nunani allani pisissartut immap naasuinik Kalaallit Nunaaneersunik pisiortussappata immap naasui annertunerujussuit katersorlugillu panerserneqartariaqarput. Taamaattumik Kangaamiuni misileraasinnaanermut periarfissinneqarnera immap naasuinik panertitanik siunissami tunisassiorsinnaaneq eqqarsaatigalugu iluaqutaassaaq. Immap naasui nunaqarfinni minguinnerpaajummata siunissami nunaqarfinni tallimani immap naasuinik panertitanik tunisassiorsinnaalernissara neriuutigaara, Ulrik Lyberth, nunatsinni immap naasui assiginngitsut 250-iusut akornanni assigiinngitsunik sisamanik ukioq manna tunisassiorniartoq oqarpoq.

Immap naasuinik katersineq, saliineq aamma panertiterineq aallartippat suliffeqarfik Maki Seaweed Greenland Sisimiuni sulisunik marlunnik Kangaamiunilu ataatsimik marlulluunniit sulisoqassaaq.

Immap naasui panertitat 20 grammikkaarlugit poortukkat ilaatigut iganermi akoralugit aamma nerisanut tapitut atorneqarsinnaapput.

Allattoq: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Assit: Maki Seaweed

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image