Pisat aalisarnermeersut illuaqqaneersullu Inughuit Seafood A/S-ip tunisassiorfianut Qaanaamiittumut biiliunneqartarput, qalerallilllu niaquikkatut paperuikkatullu tunisassiarineqartarput.

- Qaleralinnik tunisisarneq siorna taamaalinerani tunisisarnermut sanilliullugu pitsaaneruvoq, taamaammat Qaanaami aalisarnerup ukioq manna ingerlalluarnissaanut isumalluarpunga, Inughuit Seafoodip tunisassiorfiani Qaanaamiittumi tunitsivimmi aqutsisoq Ujuut John Olsen oqarpoq.

Illuaqqani sikumiittuni unnuisarput

Qaanaami aalisartut 70-it missaanniittut amerlanersaat Inughuit Seafood A/S-ip tunitsivianut tunisisaramik maanna kangerluup iluani Qikertami aalisartarput. Qaanaap eqqaani aalisagakimmat tassani aalisartarput.

- Aalisartut qimussit qamuteralaalluunniit atorlugit kangerlummut aalisariartarput. Aalisartut Qikertami sapaatip-akunnerakkaarlugu aalisariaraangamik illuaqqani angallanneqarsinnaasuni unnuisarput. Aalisartut ilaasa aalisarfimminni pisatik nammineerlutik Qaanaamut assartortarpaat, silaqqikkaangalli qalerallit Qikertameersut ullormut tonsit sisamat biilerluta aasinnaasarpagut, Ujuut John Olsen oqaluttuarpoq.

Suliffissat

Royal Greenlandip Qaanaami aalisartut, piniartut innuttaasullu suleqatigalugit ingerlatsivik Inughuit Seafood A/S 2013-imi pilersippaa. Kingorna aalisakkat tunineqartartut ukiut tamaasa annertusigaluttuinnarput.

Tunisassiorfik 2018-imi pilersinneqarpoq, taamaammat tunitsivik qaleralinnik niaquikkanik paperuikkanillu taamanili tunisassiortalerpoq. Tunisassiorfimmi sulisut qulit ullumikkut tunitsivimmi sulisorineqarput.

- Aalisarneq ingerlalluaannassappat sulisut paarlakaattut ullukkoortut qulit unnukkoortullu tallimat sulisoralugit tunisassiulissaagut. Qalerallit niaquikkat paperuikkallu tonsit sisamat ullormut tunisassiarisinnaavagut, Ujuut John Olsen oqaluttuarpoq, nangipporlu:

- Aalisartut sullilluarumallugit sapaatip-akunnerata naanerani aamma ammasarpugut.

Qikertani aalisarneq maajip imaluunniit sikuernissaata tungaanut ingerlaannarsinnaasoq tunitsivimmi aqutsisup naatsorsuutigaa.

Qikertani sikumi assilisat alaaserisap ataani takuneqarsinnaapput.

Allattoq: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Assit: Ujuut John Olsen

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image