Tunisassiat: Nutaaq saarulliit, saattuat, saarulliit
Tunisassiat naammasseriikkat: Saattuat aggukkat aalisakkallu nerpii
Suliarisinnaasat: Saattuat 5 tonsit aalisakkallu 50 tonsit/ulloq unnuarlu
Qerisuutigisinnaasat: 500 tonsit
Sulisut amerlassusaat: Suliakiffimmi 25-t/ulapaarfimmi 100-t

Aalisakkat nerpiinik saaneeraajakkanik tunisassiorneq nunatsinnilu tunisassianik tuniniaavimmut nassiussassanik saarullinnik panertitsineq
aallartinneqarput.

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image