Tunisassiat pingaarnerit: Saattuat, saarulliit, qalerallit, nipisat suaat
Nioqqutissat ineriikkat: Saattuat aggukkat, aalisakkat ilivitsut ataatsimoortillugit kipparissumi qerititat, nappartat nipisat suaannik imallit
Tunisassiorsinnaassuseq: Saattuat 10 tonsit aamma aalisakkat 1 tonsit/ulloq unnuarlu
Qerititsiviup imaqqortussusaa: 100 tonsit
Sulisut amerlassusaat: Suliakiffimmi pingasut/ulapaarfimmi 30-t

Raajanik, nerpinnik avaleqqanillu tunisassiorfiusimavoq. Saattuanik aalisakkanillu maanna tunisassiorfiuvoq.

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image