Akuutissat – inunnut sisamanut

√ 600 g saarulliit ilaat

√ 2 dl fløde

√ 1 alussaateeqqamut  dijonsennep

√ 1 hvidløgi immikkoortoq

√ 2 porret

√ 1 spidskåli

√ 1 alussaateeqqamut maizena

√ 500 g naatsiiat

√ 0.5 purløgit qilertat affaat

√ Taratsut qasilitsullu

Meeqqanut naleqquppoq: Aap

Nerisassiornerup sivisussusaa: Minutsit 35-40-t


 

Periaaseq


Fløde qallaserteriarlugu dijonsennepimik, hvidløgimik aserortikkamik, taratsunik qasilitsunillu mamarsaaseruk. Miseqqiaq maizenanik kinersaaseruk.

Porret aggoriarlugit imermik salilluakkit. Spidskåli aggoriarlugu porret ilanngullugit miseqqiamut akulerutikkit kingornalu miseqqiaq aalisakkat qaavinut kuillugu.

Nerisassiaq kissarsuummi 175 gradinngorlugu kissariikkami minutsit 25-30 missaanni sivisussusilimmik uunnaguk.

Nutaanik naatsiialerlugu ingerlaannaq sassaalliutigiuk.