Akussat – inunnut sisamanut

√ Saarulliit uullikkat 300 grammit

√ Tomatit qillertuusarmiut pingasut

√ Kukkukuup qajuanik kimittorsaatit marluk


√ Hvidløgip immikkoortui pingasut


√ Qaqorteqqasut (basmatirisit) – deciliterit sisamat


√ Taratsut qasilitsull

Meeqqanut naleqquppoq: Aap
Nerisassiornerup sivisussusaa:

Minutsit 45-t


Periusissaq


Tomatit qilertuusarmiut igamut kuissavatit kimittorsaammillu aamma hvidløgimik aserortikkamik akoriarlugit qallasertissavatit. Akuugaq taratsunik qasilitsunillu mamarsaaseruk kingornalu niutsivimmut kuillugu.

Saarullik uulliguk uullikkallu niutsivimmut akuukkamik imalimmut ikillugit.

Nerisassiaq niutsivimmiittoq stanniolimik qalleriarlugu kissarsuummi 185 °C-inngorlugu kissariikkami minutsini 15-ini uunneqassaaq. Qaqorteqqasut puuini uunnissaanut sivisussusissaq innersuunneqartoq naapertorlugu qalanneqassapput.