Akuutissat – inunnut sisamanut

√ 4 saarulliit raspinik qallikkat qasilitsulikkat


√ 1 squashi

√ 1 aubergine

√ 1 hvidløgip immikkoortua

√ 30 g tomatpuré

√ 1 tomatit qillertuusarmiut

√ 1 timianit qilertat

√ 0.5 dl olivenuulia

√ Taratsut qasilitsullu


Meeqqanut naleqquppoq: Aap

Nerisassiornerup sivisussusaa:
Minutsit 30-t

 

Periaaseq


Naatitat salikkit aggorlugillu. Naatitat olivenuuliamut siallatsiariarlugit taratsunik qasilitsunillu mamarsaasikkit. Tomatpuré, tomatit qillertuusarmiut timianillu akuleruteriarlugit miseqqiat kinersitillugu qalatsiguk.

Aalisagaq ilitsersuut aalisakkap puuani allassimasoq malillugu siariarlugu kissartumik ratatouillerlugu sassaalliutigiuk.

Uutanik pastalerlugu aamma sassaalliutigineqarsinnaavoq.

Nerisassiarineqarsinnaasut allat: Upernaap ussernartuutai, Nutaarsiassat, Kissartutugassat,