Akuutissat - inunnut sisamanut

 

Periaaseq

√ 2 nipisat suaat aappaluttut igalaaminernik puullit

√ 1 dl cremefraiche

√ 8 bagekartoffilit

√ 1 literi fritureuulia

√ 2 bakkit salaatinik assigiingitsunik imallit

√ 1 citroni

√ 2 alussaammut olivenuulia

√ Kaarsit

√ Taratsut qasilitsullu

Meeqqanut naleqquppoq: Aap

Nerisassiornerup sivisussusaa: Minutsit 35-t.

Naatsiiat imermik errortorluariarlugit aqilinissaasa tungaanut kissarsuummi uunnakkit. Nipisat suaat cremefraicheleriarlugit taratsunik qasilitsunillu mamarsaasikkit.

Salaatit imermik errortorialugit imertaajakkit kingornalu olivenuuliamik, citronip isseranik, taratsunik qasilitsunilu akuukkamik dressingiliorit.

Naatsiiat quperiarlugit iluaniittut piiakkit. Naatsiiat ilanngakkatit igami annertuumik uulialikkami kajortilaarnissaasa sikattunngornissaasalu tungaanut uunnakkit. Naatsiiamerngit piiakkatit naatsiianut ilanngakkanut immiuteriarlugit cremefraichemik dressingiliannik naammattorsuarmik qallikkit.

Naatsiiat dressingimik qallikkat salaatilerlugit saniatigullu cremefraichelerlugit sassaalliutigikkit.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image