Akuutissat - inunnut sisamanut
 Periaaseq
   

√ 500 g qaleralik pujuugaq

√ 500 g skorzonerrødderit

√ 0.5 dl olivenuulia

√ 1 basilikummit qilertat ataatsit

√ 1 flute

√ 1 uanitsoq

√ 1 hvidløgip immikkoortua

√ 500 g eertat

√ 0.5 literi kukkukuup qajuanik kimittorsaat

√ Taratsut qasilitsullu

Meeqqanut naleqquppoq: Aap

Nerisassiornerup sivisussusaa:

Minutsit 30-t.


 Skorzonerrødderit qalipaajariarlugit kipungasumik aggukkit. Imermi seernartulikkami kinisimaartikkit (qernerteqqunagit). Olivenuuliamik basilikuminillu akuukkamik pestoliorit. Basilikuminik kusassaatissanik toqqorsilaarit. Flute saattuaranngorlugu kitseriarlugu pestomik tanilaarsinnarlugit kissarsuummi sikatsikkit –. Uanitsoq hvidløgilu uulialikkami siakkit eertallu akulerullugit. Kukkukuuliap qajuanik kimittorsaat kuiguk minutsinilu marlunni qalaartillugu. Suppaliat sequtserummik sequtsissavat ( piskeflødelelaarsinnaavat). Skorzonerrødderit sikatsikkit taratsunik qasilitsunillu marmarsaasikkit. Suppaliat kueriarlugu sikattunik skorzonerrødderinik aamma qaleralinnik pujuukkanik qaava pilikkit. Basilikuminik kusassaaseruk sikatsitamillu flutesileriarlugu sassaalliutigikkit.Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image