Akuutissat - inunnut sisamanut

    

Periaaseq

√ 2 nipisat suaat qernertut igalaaminermiut

√ 1 iffiaq

√ 25 g punneq

√ 8 manniit

√ 2 salaatit bakkit assigiingitsunik salaatillit

√ 1 citroni

√ 0.5 dl olivenuulia

√ 1 dildit qilertat ataatsit

√ Taratsut qasilitsullu

Meeqqanut naleqquppoq: Aap

Nerisassiornerup sivisussusaa: Minutsit 20-t.


Iffiaq saattunnguanngorlugu kileriarlugu kilitallu punnimik taneriarlugit kissarsuummi 125°C-inngorlugu kissariikkami minutsit 20-t missaani sivisussusilimmik sikattunngorlugit kissakkit.

Salaatit imermik salikkit. Manniit aappaluttortaat aapajunnaartingajallugit manniit minutsit arfinillit arfineq-marlullu missaani sivisussusilimmik uukkit. Salaatit citroonip isseranik olivenuuliamillu mamarsaasikkit.

Salaatit puuguttamut nioriarlugit manniit avitat aappaluttortaat qummut saatsillugit salaatit qaavinut ilikkit. Manniit qaavi qernertunik nipisaat sualeriarlugit iffiamik sikatsitamik pinnersaasikkit. Annikitsumik taratsikkit qasilitsulerlugillu. Dildinik naggataatigut nakkalatsivigikkit.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image