GOURMET Sliced - saarulliit Kalaallit Nunaata imartaaneersut kapisillillu pujuukkat issusuunngorlugit - 7 mm-it missaanni issussuteqartillugit - kilitat illinnartuliaralugit tunisassiaapput. Issusuunngorlugit kilitat mamarluinnartuusut pujuugarsunnilaarnertik pissutigalugu mamartuliaralugit siuleqqiusiarissallugit naleqqulluinnarput.

GOURMET Sliced - saarulliit pujuukkat Kalaallit Nunaata imartaaneersut illinnartuliaallutillu mamartuliaapput. Saarulliit pujuukkat orsoqarpianngitsuummata aalisakkanit pujuukkanit nalinginnaasuninngarnit kimikinnerupput. Saarulliit nerpii anginerpaat kusanarnerpaallu kisiisa pujoorlugit tunisassiarisarpavut, taakkualu qisussiat atorlugit kigaatsumik pujuunnginneranni peqqissaartumik kimittorsarlugillu suluarserneqartarput.

GOURMET Sliced – kapisillit pujuukkat nalissaqanngitsuummata nerpigissuummatalu mamarluinnartuupput. Kapisillit pujuukkat kusanartuutikkumallugillu aappalunngusersuutikkumallugit aqajai piiartarpavut. Kimittuujunissaat nerpigilluinnarnissaallu angujumallugu peqqissaartumik suliaapput. Taammatuttaaq kapisillit peqqinnartumik arrujasumillu orsoqarluarlutillu omega-3-mik akoqarluarput.

Taamatuttaaq aalisakkat kissartumik pujoorlugit tunisassiavut; qalerallit Kalaallit Nunaata imartaaneersut aamma kapisillit qasilitsullit aamma kapisillit akuutissalersugaanngitsut ooqattaakkit!

GOURMET Sliced – saarullinnik kapisilinnillu pujuukkanik nerisassiornermut ilitsersuutit

Kapisilinnik qaleralinnillu nerisassiornermut ilitsersuutit amerlasuut nerisassiornermut ilitsersuutinik saqqummiivigisartakkatsinniipput. Tunisassiat matumani pineqartut siuleqqiusiarissallugit, salaatinut akuutigissallugit ullup-qeqqasiutiliarissallugit naleqqulluarput.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image