Akuutissat – inunnut marlunnut

 

√ 2 qalerallit nerpii

√ 150 g fennikelit

√ 2 citronip issera alussaammut marloriarlugu

√ 2 persillet alussaammut marloriarlugit

√ 2 hvidløgip immikkoortui

√ 4 dl timiaatit qajuannik suppaliassaq kimittooq

√ 200 g eertat (qerisut)

√ 2 naasunit uulia alussaammut marloriarlugu

√ Dildit

√ Taratsut qasilitsullu

 

Meeqqanut naleqquppoq: Aap

Nerisassiornerup sivisussusaa: Minutsit 30-t

 

Qalerallit nerpii mikisunngorlugit aggoriarlugit aamma taratserlugillu qasilitsuleriarlugit sivikinnerpaamik minutsini qulini uninngatikkit.

Fennikelit, citronip issera, persillet hvidløgillu akuleruteriarlugit taratsunik qasilitsunillu mamarsaasikkit.

Kimittorsaat eertallu ataatsimut qallaserteriarlugit sequtserummik akulerutikkit. Suppaliaq taratsunik qasilitsunillu mamarsaaseruk.

Qalerallit nerpimerngi siatsivimmi uulialikkami minutsit marluk missaanni sivisussusilimmik illuttut siakkit.

Puuguttat itisuut marluk suppamik niusiffigeriarlugit qalerallit nerpimerngilikkit fennikelilerlugillu. Naggataatigut dildinik kusassaaseriarlugit ingerlaannaq sassaalliutigikkit. Nutaamik iffiaq-qaqortulerlugit sassaalliutigineqarsinnaapput.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image