Akuutissat – inunnut sisamanut

  

√ 350 g sinerissap qanittuani raajartat

√ 1 uanitsoq

√ 2 hvidløgip immikkoortui

√ 2 bladsellerip kanaartai

√ 1 courgette

√ 1 peberfrugti aappaluttoq

√ 1 olivenuulia alussaammut

√ 15 g punneq

√ 5 manniit

√ 1 oreganot alussaammut

√ Taratsut qasilitsullu

√ Iffiaq

Meeqqanut naleqquppoq: Aap

 

Uanitsut hvidløgillu qalipaajariarlugit mikisuaranngorlugit aggukkit. Bladsellerit kanaartai saattuaranngorlugit aggoriarlugit courgette aamma peberfrugti kipparissuaranngorlugit aggukkit. Naatitat aggukkatit tamaasa siatsivimmi kissarpallaanngitsumi aamma olivenuulialikkami punnilikkamilu siakkit aalatikulallugillu.

Manniit oreganoleriarlugit akuutissaleriarlugillu aalateriarlugit raajat affaat siulliit akulerutikkit. Naatitat siatsiviup qaava tamaat qallerlugu kueriarlugit manninnik aalatikkanik raajanillu akusanik qajassuartumik qallikkit. Kogepladep kissassusaa appariarlugu omelettiliat siatsivimmi kissarpallaanngitsumi issortiguk imaluunniit siatsivimmiitillugu kissarsuummi 160-170° C-inngorlugu kissariikkami pullannissaata issornissaatalu tungaanut minutsini15-20-ni uunnaguk (siatsiviup ipua aassinnaanngippat). Omelettip sassaalliutiginnginnerani qaava raajat sinnerinik nakkalatsivigeriarlugu kissalaartumik iffialerlugu sassaalliutigiuk.

Siunnersuut:

Manniit aalappallaarukkit omelettiliat pullappirnavianngimmat aalappallaassanngilatit.

Bladsellerit atornagit broccolit mikisuaranngorlugit aggukkat imaluunniit tomati angisooq kigutaajariarlugu kipparissuaranngorlugulu aggoriarlugu atorsinnaavatit. Courgette atornagu aubergine saattuaranngorlugu aggoriarlugu atorneqarsinnaavoq.

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image