Akuutissat – inunnut sisamanut

   

400 g raajat qalipallit

500 g naatsiaat

0.5 purløgit qilertat

0.5 persillet kanaartallit silittunillu pilutallit

0.5 dildit qilertat

4 manniit aappaluttortai kissallugit bakteriaajakkat

1 citroni

2 dl uulia – solsikkeuulia atorneqarsinnaavoq

Taratsut qasilitsullu

Siullermik naatsiiat ooriarlugit nillorsikkit.

Raajat qalipaajariarlugit immikkoortikkit. Naasut mamarsaatit uuliamut akulerutikkit, aserorterummillu aalateriarlugit uulia naasunik mamarsaatinik akusaq nillataartitsivimmiitiguk. Naatsiiat affanngorlugit avitat alussaammik qarajallikkit. Manniit aappaluttortai taratseriarlugit citronillu affaata isseranik akoriarlugit kinertinnissaasa tungaannut aalatikkit, aalatereerukkit naatsiiamerngit akuleruteriarlugit aserorterlugit aalatikkit. Mayonnaiseliaq kinertinnissaata tungaanut uuliamik naasunik mamarsaatinik akusamik akullattaarlugu aalaguk. Taratsunik qasilitsunillu mamarsaaseruk.

Naatsiiat qaavi mayonnaisemik naasunik mamarsaatilikkamik akoriarlugit kusanartunik raajalikkit kingornalu persillenik mikisuaranngorlugit aggukkanik annikitsunik nakkalatsivigikkit. Mamartumik iffiaq-qaqortulerlugit salaatilerlugillu ingerlaannaq sassaalliutigikkit.

Meeqqanut naleqqupput: Aap

Nerisassiarineqarnerisa sivisussusaat: Minutsit 35-t

Asseq

 
 

Royal Greenland aperiguk

i
Write the text from the image