You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Aalisartut 300-t app-imut ’Indhandling’ atuisuulerput

09.07.2021
Royal Greenlandimi sulisut ilaat aalisatullu Iphonemik app-imik atortulerneqarsimasumik tunineqarsimallutik nuannaartut.

Nunatta avannaani qaleralinniartut Royal Greenlandip oqarasuaammi angallattakkami atortuutaa ’Indhandling’ tigulluarpaat. Maanna aalisartut kujasinnerusumiittut app-imik atuisuulernissaannik neqeroorfiginissaat pilersaarutaavoq. Aalisartut ilaat naapipparput, suliniummilu aqutsisuusut ilaat aamma oqaloqatigaarput.

Royal Greenlandip oqarasuaammut angallattakkamut atortoq sinerissap qanittuani aalisartunut tulluarsagaq illuatungeriinnullu tamanut, aalisartumut Royal Greenlandimullu, aalisakkanik tunisinermi suleriusimut oqilisaataasussaq pilersippaa. App-i ’Indhandling’-imik ateqartoq ulluinnarnilu tunisinermi app-imik taagorneqartoq siorna novembarimi 21-nik atuisoqarluni atulersinneqarpoq. Kingorna Uummannami, Upernavimmi taakkulu nunaqarfiini qaleralinniartut arlallit app-i Iphoneminnut ikkutsippaat. 

Akimmiffissaqanngingajavippoq

SAP pillugu siunnersorti app-imillu pilersitsinermik suliniummi aqutsisup Søren Nielsenip aalisartut tigusilluarnerat nuannaarutigaa. Taanna Royal Greenlandip tunisassiorfiani Ilulissaniittumi sulisut ilagalugit maajip aallartinnerani app-imik atuilernissamut allaffissornermik suliaqartussat ilinniartikkiartorlugit nunaqarfimmi Aappilattumiippoq.

- Upernaviup eqqaani aalisartut 20-it app-imik taamani atuisuupput. Maanna aalisartut 80-it tungaannut atuisuupput. Upernavimmi suleqatigiit torrallaapput. Maanna Upernaviup eqqaaniit kujammut Qeqertarsuup Tunuanut qaleralinnit katillugu 300-t app-imik atuisuupput, Søren Nielsen oqarpoq.


Taassuma suleqataasalu nunatta kitaata sineriaani aalisartut app-imik atuisuulernissaminnut neqeroorfigineqarnissaat pilersaarusiuleruttorpaat. Iphoneqarnissaq imaluunniit Iphonemik Royal Greenlandimiit attartornissaq taamaallaat pisariaqarpoq.

- Maniitsumi Nuummilu, saarullinniarfiusartuni, atulersinneqarnissaa aallartisaleruttorparput. Ukioq ataaseq qaangiuppat atuisut 500-600-inik amerlassuseqalersimassasut naatsorsuutigaarput.

Inerisaanermik suliaqarnerup ulluinnarni sulinermik oqilisaanera Sørenip tulluusimaarutigaa. App-ip allanngueqataanera naammagisimaarnarpoq.

- Aaqqiissummik nutaamik atulersitsinermi avaqqunniagassanik aqqusaagassanilluunniit akimmiffissarpassuaqartarpoq. App-imik atuilernermi aalisartup oqarasuaatini angallattagaq tigoriarlugu app-i ataasiaannarluni misilinniariaraa akimmiffissat tammagartarput. Sulineq angusaqarfiulluassasoq siumungaaq paasisinnaaneq ajorparput. Atortut teknologiilu eqqortoq nassaarisimagatsigu iluatsitsivugut, Søren Nielsen oqarpoq, nangipporlu:

- App-ip atulersinneqarnissaa ukkatarereerlugu app-ip nutarsakkatut saqqummiussassap nutaanik annertusisanillu atortoqarnissaa ukkatarisussanngorparput. Tassa app-eqarnerup pitsaaqutaa, ataavartumik nutarsarneqarsinnaagami, taamaammallu atuisunik oqaloqateqarluarnissaq aamma pitsaasuuvoq, Søren Nielsen oqarpoq.

Aalisartoq Ernst Lund aalisariutimini ”Nanuvik”-mi, Nuummi tulaqqasumi. Ernstip app-i nunatta avannaani qaleralinniarnermini atortarpaa.

Allaffissornermik suliaqartut Aappilattumi aalisartut app-i pillugut oqaluttuuppaat. SAP pillugu siunnersorti suliniummilu aqutsisoq Søren Nielsen saamerliusoq takuneqarsinnaavoq

Maren Jensen, Royal Greenlandip tunisassiorfiani Ilulissaniittumi tulattarfiup aqutsisua, app-ip nunatta avannaani atulersinneqarnerani peqataasunut pingaarnernut ilaasimavoq. App-i maajimi atulersinneqarmat Aappilattumi tunitsivimmi aqutsisoq Eqo Kleemann assiliseqatigisimagaa uani takuneqarsinnaavoq -

Maren Jensen Søren Nielsenilu Aappilattumukaramik nuannaaqaat, tikilluaqquneqarpullu. – Kalaallit Nunaannut tikeraarnermi tikilluaqqusaasarneq arlallit oqaluttuarisartagaat misigaara. Misigisaq nuanneqaaq, Søren Nielsen oqaluttuarpoq.

Søren Nielsen, ulluinnarni Royal Greenlands qarasaasiaqarnermut immikkoortortaani Svenstrupimiittumi allaffeqartoq, isumassarsiamik piviusunngortitseqataavoq

Upernavimmiit avammut nasikkaanni illoqarfiup avataani qanoq suli sikoqartigisoq takuneqarsinnaavoq. Taamaakkaluartorli Søren Nielsen Maren Jensenilu Aappilattumukarsinnaasimapput.

Inuttat naammagisimaarinnipput

Aalisartup Ernst Lundip februaarimi Ilulissaniilluni app-i atulerpaa, naammagisimaarluarporlu. Misilittakkani app-imik ingerlatsisunut ingerlateqqippai.

- Marlunnik angallataatilittut angallatit tamaasa immikkut app-eqartinnagit app-i tunisisartut normuinik marlunnik atuisoqalertissinnaagaanni isumatusaarnerussaaq. Taamaaliornikkut suliffeqarfiutinni sulineq oqinnerulissaaq, Ernst Lund oqarpoq.

Siornatigut umiatsiamiit niulluni suna tamaat pappilissamut nalunaarsorneqartarpoq, siornatigumullu sanilliullugu app-ip atorneqalernerata kingorna suna tamarmi ajornannginnerulersimasoq Ernstip uppernarsarpaa. Ilimaginngisamiillu allamik aamma iluaquteqarpoq.

- Aalisartuusugut tunisinitsinni piffissamik atuisarnitsinnut sipaarutaanerata saniatigut inuttarisatsinniit naammagisimaarneqarnera oqaatigerusuppara. Aalisakkat tunineqaraangata aalisariarnitsinni qanoq isertitaqarsimanerluta kontop imaata nalunaarsorsimaffianik nassitsittarpugut. Inuttat aalisariareerlutik tikeqqammiinnartut paasissutissat taakku uanga taakkununnga ingerlateqqissinnaavakka. Nalunaarsorsimaffik naatsorsuuserisumut aamma nassiuttarpara, taamaammat app-ip naatsorsuuserisup suliai aamma ajornannginnerulersippai. Naatsorsuuserisoq taamaalilluni erngerluni inuttanik akissarsisitsisinnaavoq. Siornatigut tamakkiisumik takunnissinnaanitsinnut ullorpaaluit ingerlasinnaasarput, Ernst Lund oqarpoq.

Suliniummi aqutsisoq Søren Nielsen Ernst Lundip misilittakkaminik ingerlatitseqqiinera pillugu naammagisimaarinnilluinnarpoq, neriupporlu app-i nalunaarutaasivilerlugu kingusinnerusukkut inerisaqqinneqarsinnaassasoq.

- Atuisut amerlanerpaat app-imik atuinissaq sungiusimagaat takusinnaavarput, tamannalu soqutiginnittoqarluarneranut peqqutaassangatipparput. App-imi paasissutissanik ikkussiffigisinnaasatsinnik nalunaarutaasiveqarnissamut ilippanartoqarluartoq aamma takusinnaavarput. Imaassinnaavoq aalisarfiit ilaanni pisassiissutit nungussimasut, imaluunniit tunisineq matuneqarsimasoq. Taamaammat inerisaanissamut ilippanartoqarluarpoq, Søren Nielsen oqarpoq, Ernst Lundilu isumaqataavoq.

- Paasissutissat tamakku app-ikkut pisinnaaleraanni iluassaaq. Naapertuuppoq. 

 

Atortoq ’Indhandling’ nunatsinni sinerissap qanittuani aalisarnermut atortussanngorlugu pilersinneqarpoq, atuisullu sulinerinut oqilisaataassaaq. Aalisartup pisani sumi aalisarsimanerlugit nalunaarsussavaa, tamannalu internetsimut attavininniariaraanni Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut, KANUAANA-mut, nalunaarutigineqassaaq. Aalisartup pisani nunaqarfimmini illoqarfimminiluunniit tulattarfimmi tunissavai, kingorna Royal Greenlandip oqimaalutarlugillu, pitsaassusaat misissorlugillu nalunaarsussavai. Tassanngaannit aalisartup pisani qanoq naleqarnersut app-ikkut kontomi imaata nalunaarsorsimaffianik nassitsissaaq. App-i tunisisartutut nalunaarsoqqagaanni aatsaat pineqarsinnaavoq, tassungalu nammineq Iphonerisaq atorneqarsinnaavoq, imaluunniit Iphonemik Royal Greenlandimit attartortoqarsinnaavoq.Nutaarsiassat tullii: Aalisakkat toqorarsimasut misissorneqarput
...