You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Raajanik poortuivimmik Tysklandimi pilersitsisoqarsinnaanersoq misissorneqarpoq

07.01.2019

Aalborgimi raajanik poortuiffiusartut init attartornerisa atorunnaartussaanerat pissutigalugu Royal Greenland tunisassiornermi pitsaanerpaanik periarfissarsiorpoq.

Raajat nioqqutissiassat aamma igaffissuarnut assigisaanullu nioqqutissiassat Kalaallit Nunaanni poortorneqarneq ajortut Aalborgimi inini attartukkani Østhavnimiittumi ukiuni arlaqalersuni poortorneqartarput. Tassani aamma raajat laginiittut tunisassiarineqartarput.

Init poortuiffiusartut attartornerinut isumaqatigiissutit 2019-ip naanerani atorunnaartussaammat europamilu tuniniaaviit pitsaanerpaamik sullissinnaajumallugit aamma tunisassiorneq pitsaanerpaaffimmiitiinnarlugu maanna Royal Greenland periarfissanik misissuivoq.

- Nalinginnaasunik tuninisassianik nioqqutissiassaatitsinnik tuniniaaviit pingaarnerit aamma igaffissuarnut assigisaannullu nioqqutissiassaatitsinnik tuniniaaviit pingaarnerit Europami tuniniaaffissuarniipput. Cuxhavenimi Tysklandimiittumi Europami pisisartutta pisiassaannik tunisassianik poortuisarfiuteqareeratta tassani maanna periarfissaasinnaasut misissorpavut, taama oqarpoq tunisassiornermi pisortaq Lars Nielsen, nangipporlu:

- Cuxhavenimi tunisassianik nioqqutissiornermi ataatsimoorussinitsigut nukittorsaasinnavugut ilaatigut aamma ininut attartornermi akikinnerusumik akiliisarnikkut.

Periarfissaasinnaasut pillugit oqaloqatigiinnnerit misissiuinerillu sapaatit akunnerni aggersuni ingerlanneqassapput. Royal Greenlandimi naatsorsuutigineqarpoq februaarip ingerlanerani aalajangiisoqarumaartoq, aamma suliffeqarfissuarmi sulisusut amerlanerpaartaat pitsaasumik isumaqatigiissusiorfigineqarumaartut neriuutigineqarpoq.

Maannakorpiaq Aalborgimi tunisassiorfimmi Langerakimi sulisut 50 –it missingi taartaagallartullu sulisorineqarput.

Royal Greenlandi Aalborg Østimi poortuisarfimmik ingerlatsinermi saniatigut Danmarkimi suliffeqarfik ingerlataa alla tassaavoq Aalborgip kujataatungaaniittumi Svenstrupimi allaffeqarfik. Tassani tuniniaaneq, tuniniaanermi pilerisaarineq, aningaasaqarnermut tunngasut, kiisalu nunani tamalaani tuniniaanernut tunngasut ingerlanneqarput.

Tunisassiornermi sulianik nuutitsisoqassappat Svenstrupimi allaffissiornikkut suliaqartunut eqquissanngilaq.

Nutaarsiassat tullii: Bostonimi tuniniaanermut allaffeqarfik pilersinneqarpoq
...