You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Paasisaqarnerugit Peqqinnartumik sulineq

Suliffissanik pilersitsineq

Sulisut sumiluunniit najugaqaraluartut, nunaqaraluartut sumunngaraluartulluunniit assigiimmik atugassaqartinnissaannik neqeroorfigiumavagut

Sulisut najukkamiit nunaminniilluunniit allamut nuutineqaraangata isumagisassat assigiinngitsut naammassineqarsimasassapput.

Nalorninartut periarfissallu

Sulisorpassuit pingaartumik apriilimiit oktobarimut ulapaarfimmi aalisakkanik qalerualinnillu tunisanik naleqarnerulersitsinissamut pisariaqartinneqaqaat. Taamaammat sulisussaaleqeratarsinnaaneq aarlerinarnerpaammat illoqarfinni annerusuni, assersuutigalugu Ilulissani, sulisussaaleqeratarsinnaaneq aarlerinarnerpaavoq.

Ukiuni kingullerni sulisut Kinameersut Filippinerillu arlallit nunatsinni sivisunerusumik sulinissaat siunertaralugu sulilersinneqarput. Illoqarfinni nunaqarfinnilu nunatsinniiittuni Nordjobb aqqutigalugu sulisitsisarneq iluatsilluarpoq.

Tunisassiorfitsinni suiaassutsit agguataarsimanerat 2019-imi misissoratsigu suliffiit sulisunut eqimattakkaanut amerlanerusunut; matumani arnanut inuusuttuaqqanullu, nalimmassarneqarsinnaanerat aamma paasivarput.

2022-mi iliuutsit inernerillu

Anguniakkatsinnut arnanik sulisoqarnerup aallunneqarnissaa ilaavoq. Suiaassutsit marluk taakku amerlaqatigiipajaarnissaat kissaatigineqarpoq, taamaaliornikkut suleqatigiilluarneq anguneqartarmat. Ullumikkut nunatsinni tunisassiorfiusuni sulisut pingajorarterutaasa missaat arnaapput. Ukiup ingerlanerani sumiiffinni arlalinni, ilaatigut oqimaatsunik kivitsisarnerit annikillisarnerisigut, sulineq ajornaannerulersinneqarpoq.

2019-2022-mut anguniakkat piviusunngortitsinerillu

Anguniakkat:

  • Sulisunik avataaneersunik sulisussarsiornermi aalajangersakkanik anguniakkanillu nalunaarsuineq, najukkat pitsaassusaasa minnerpaaffissaa ilanngullugu
  • Sulisunut eqimattakkaanut tamanut, ukioqqortunerusunut inuusuttunullu 15-iniit 18-inut ukiulinnut, innarluutilinnut il.il. suliffinnik naleqquttunik nalimmassaanissamut politikki pilersaarullu

Anguniakkanik naammassinninneq:

Piffissami tassani sulisut Kinameersut Filippinerillu nunatsinni tunisassiorfinni najukkami sulisooreersunut tapersiutissatut sulilersinneqarsimapput, soorluttaaq Canadami Newfoundlandimi Quebecimilu tunisassiorfinni sulisunik nunanik allaneersunik sulilersitsisoqartoq. Suliffeqarfissuarmi sulisut nunanit allaneersut katillugit 280-it missaanniittut sulilersinneqarput.

Sulisut nunanit allaneersut pitsaanerpaamik atugaqarnissaat qulakkeerniarlugu 2021-mi sulisunut taakkununnga politikkimik pilersitsisoqarpoq, matumanilu sulilersitsinermiit angalanerup akilerneqarneranit kiisalu kinaassutsimut uppernarsaatit sulisunullu nutaanut paasissutissat suliarineqarput. Taamanikkulli sulisussarsiortarfik politikkimik malinnittoq aqqutigalugu sulilersitsisoqartarpoq.

Arnat, utoqqaat inuusuttullu suliffimmi pitsaasunik atugassaqartitaanissaat Royal Greenlandimit anguniarneqartuarpoq, taamaalilluta suiaassuseq ukiullu apeqqutaatinnagit assigiimmik periarfissiisinnaalissaagut.

2030-mut angorusutat:

  • Sulisut eqimattakkaat aalajangersimasut pillugit neqeroorutit tamakkiisumik atuutilernissaat

Aamma takukkit

Paasisaqarnerugit Aqutsisoqatigiinni qaffasinnerusumik atorfilinni suiaassutsit agguataarnerat
...