You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Timersornermut aningaasaliissutit agguagassat nutaat

26.05.2021

Royal Greenlandip sammisassaqartitsinerit timersornermut tunngasut ukiuni pingasuni tulliuttuni ukiumut 200.000 koruuninik aningaasaliiffigai. Aningaasat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortanut agguagassanngorlugit nutaamik aaqqissuussisoqarpoq.

Royal Greenland Kalaallillu Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat 2021-mi pingasunngorneq maajip 26-ani aningaasaliinissamut isumaqatigiissummik nutaamik ukiuni tulliuttuni pingasuni timersorneq pillugu 600.000 koruuninik aningaasaliiffiusussamik isumaqatigiissuteqarput. Aalisakkerinermi suliffeqarfissuaq taamaalilluni Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut pingaarnertut aningaasaliisartut ilaattut ingerlaannarpoq.

Suliffeqarfissuarmi Attaveqatigiinnermut Ingerlatsisoq Masaana Egede Royal Greenland sinnerlugu isumaqatigiissummut atsiortuuvoq. Masaana, Anja Evaldsen Svane aamma Ane Lynge tapiissuteqartarnermut sulqatigiissitani ilaasortaapput, taakkulu sammisaqartitsinerit suut suliffeqarfissuarmit tapiissuteqarfigineqassanersut aqutsisoqatigiinnut innersuuttarpaat.

- Royal Greenland ukiut qulit sinnerlugit timersornermut tapiissuteqartarpoq, tamatumalu ingerlaannarnissaa kissaatigaarput, Masaana Egede oqarpoq itisiliillunilu:

- Meeqqat inuusuttullu sammisaqartitsinernut peqqinnartunut peqataanerminni nuannersunik misigisaqartarnissaat peqataaffigissallugu kissaatigigatsigu tapiissuteqarpugut. Meeqqat inuusuttullu timersuutini assigiinngitsuni peqataasarniassammata timersoqatigiiffinni nammineq kajumissutsiminnik sungiusaasut aqutsisullu ulluinnarni annertuumik suliniuteqarput. Royal Greenlandimit tapiissutit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ”2030-mi nunarsuarmi timimik aalatitsinerpaatut” anguniagaanik tapersiipput, tapiissutillu sammisassanik amerlanerusunik aallartitsinissamut iluaqutaasussaassapput, Masaana Egede nassuiaavoq.

Aningaasat agguagassat

Tapiissuteqarnermut isumaqatigiissut nutaaq ukiup siuliinut naleqqiullugu allatut aaqqissuussaavoq. Timersoqatigiiffiit ilaasortat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat aqqutigalugu Royal Greenlandip aningaasaliissutaanit agguagassanit maanna qinnuteqarsinnaalerput. Ukioq manna qinnuteqarfissat immikkut sammisaqarfiusussat marluupput. Aasaanerani sammisaq tassaavoq Til sommerrunden er temaet ”Pinngortitamut”, ukiuuneranilu ”Illup iluani sammisaqartitsineq”.

- Siornatigut aningaasat Timersoqatigiit Kattuffiannut tunissutigisarpagut, taakkulu assersuutigalugu nunatsinni pissartanngorniunnernut atorneqartarput. Isumaqatigiissummi nutaami aningaasat sammisaqartitsinernut najukkani innuttaasunut iluaqutaasussanngorlugit agguagassanngortinnissaat qinerparput, Masaana Egede oqarpoq.

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat sinnerlugu Allattaaneq Jonas Jensen, Attaveqatigiinnermut Ingerlatsisoq Ella Grødem aamma siulittaasup tullia Finn Meinel peqataapput. Kingullertup taaneqartup isumaqatigiissut kattuffik sinnerlugu atsiorpaa. Taassuma Royal Greenlandip timersornermik tapersersuilluarnera nuannaarutigaa.

- Ukioq 2010-mi siulersuisunut ilannguteqqaarama Royal Greenland pingaarnertut aningaasaliisartunut ilaavoq. Timersornerup tapersersorneqarnissaa pingaaruteqarmat aningaasaliisarnissi ingerlatiinnarnissaa iliuusaavoq kusanartoq. Aningaasat inuppassuarnut iluaqutaanissaat qularnanngilaq, Finn Meinel oqarpoq.

Royal Greenlandimi tapiissuteqartarnermut suleqatigiissitat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannilu aqutsisut siulittaasullu tullia Royal Greenlandip qullersaqarfiani pingasunngornermi maajip 26-ani naapeqatigiipput. Saamerlermiit: Anja Evaldsen Svane, Jonas Jensen, Masaana Egede, Ane Lynge, Finn Meinel aamma Ella Grødem.

Masaana Egede, Suliffeqarfissuarmi Attaveqatigiinnermut Ingerlatsisoq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannilu siulittaasup tullia Finn Meinel suleqatigiilluarnissaq pillugu assammeqatigiipput.

Jonas Jensen, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiani allattaaneq, isumaqatigiissutip imai pillugit oqaluttuarpoq, aningaasaliissutillu agguassanngortinneqarput – Royal Greenlandip aningaasaliissutai agguagassat.

 

Pinngortitamut

Aningaasaliissutit agguagassanngortinneqarnermikkut Royal Greenlandip saqqumilaarneranut timersoqatigiiffiillu assigiinngitsorpassuarnik sammisaqartitsisinnaalernissaannut iluaqutaassasut Finn isumaqarpoq.

- Timersoqatigiiffiit illoqarfiup nunaqarfiulluunniit avataani sammisassaqartitsisinnaalerniassammata ”Pinngortitamut” sammisatsialaasoq isumaqarpunga. Pinngortitaq arlaatigut sammisaqarfigiuaannarparput, isittalu saaniiginnarpoq. Timersoqatigiiffiit pinngortitat sungiusarnerminni atorluarsinnaavaat, immaqalu timersuutinik nutaanik pilersiffiusinnaavoq. Isumassarsiat assigiinngitsut takunissaat qilanaarnarpoq, Finn Meinel, nammineq pinngortitami pisuttuartartoq, oqarpoq.

- Pinngortitamiinnissap iluaqutissartai inuit arlallit paasilersimagaat maluginiarpara. Ukiut 15-it matuma siorna Nuup timaani naapitassaqarpianngilaq, ullumikkulli pisuttorpassuit naapinneqartarput. Takoranneqaaq, Finn Meinel naggasiivoq.  

Timersoqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortat Royal Greenlandip aningaasaliissutaanik agguagassanik2021-mi juunip aallaqqaataaniit 30-anut qinnuteqarsinnaapput, qinnuteqarfissamullu tassunga aningaasat 100.000 koruuninik annertussusillit immikkoortinneqarlutillu ukiamut 100.000 koruunit immikkoortinneqarsimapput. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata nittartagaa www.gif.gl. aqqutigalugu qinnuteqartoqarsinnaavoq.

Nutaarsiassat tullii: Royal Greenland finder nye veje i det hårdeste år i firmaets nyere historie
...