You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Jobskabelse

Vi ønsker at tilbyde alle medarbejdere de samme forhold, uanset bopæl, nationalitet og destination

Antallet af medarbejdere i koncernen (FTE) var i 2023 på i alt 2.296. 63 % af medarbejderstaben arbejder i Grønland, medens 20 % arbejder i Canada.

Risici og muligheder 

I højsæsonen fra april til oktober er der et stort behov for mange medarbejdere på fabrikker og anlæg. Den største risiko er derfor mangel på arbejdskraft, specielt i større byer med konkurrerende beskæftigelse. 

I de senere år er der rekrutteret en del udenlandske medarbejdere fra Kina og Filippinerne med henblik på længerevarende ophold i Grønland. Desuden har beskæftigelse af nordjobbere i både byer og bygder i Grønland været en stor succes. 

I 2019 blev kønssammensætningen i vores produktionsanlæg analyseret og der kunne ses et potentiale i, at arbejdspladserne tilpasses flere medarbejdergrupper; herunder kvinder og unge. 

Mål og resultater 2023  

I dag er ca. en tredjedel af de ansatte i det grønlandske produktionsmiljø kvinder. Målet er at beskæftige en forholdsvis ens sammensætning af de to køn, da det giver et godt samarbejde og arbejdsmiljø.  

Mål:  

  • Politik og plan for tilpasning af arbejdsudbuddet til flere medarbejdsgrupper inkl. kvinder, seniorer og unge mellem 15-18 år i relevante jobfunktioner 
  • Implementering af udstyr, der afhjælper det fysisk hårde arbejde 

Resultat:  

  • Indsættelse af andre typer af frysere samt løfteanordninger, som afhjælper tunge løft

Ambitioner for 2030:

  • Fuld implementering af arbejdstilbud til særlige arbejdsgrupper

Se også

Læs mere om Kønssammensætning i de øverste ledelseslag
...