You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Royal Greenlandip kilisaataataani aqumiut marluk allagartartaarput

10.05.2019

Royal Greenlandip kilisaataataani imarsiortunngorniat marluk, Malik Høeg Johansen aamma Sebastian Bisgaard, majip aallaqqaatani 2019 Fisch Tech- Industrioperatøritut ilinniarsimanerminnik allagartartaarput. Taakku Royal Greenlandip kilisaataataani aqumiutut ilinniarsimasutut maanna sulilissapput.

- Aalisakkanik tunisassiorneq pillugu assigiinngitsorpassuartigut atorsinnaasannik maanna ilinniagaqalernera misigisaavoq nuannerluinnartoq, nunatsinnimi aalisarneq inuussutissarsiutit pingaarnersaraat, taama oqarpoq Malik Høeg Johansen.

Ilinniagaq unammillernartoq

Fishtech- Industrioperatøritut ilinniarneq ukiunik marlunnik sivisussuseqarpoq. Ukiut marluk ingerlanerini ilinniagaqartut sapaatit akunnerni 20-ini tunngaviusumik ilinniartinneqarput. Ilinniarnerup atuakkersornertaa ilinniaqqifimmi EUC Nord i Hjørringimi ingerlanneqarpoq, ilinniarnerullu ingerlanerani ilinniagaqartut sapaatit akunnerit arfinilikkaarlugit atuakkersornikkut ilinniartinneqareeraangamik Royal Greenlandip kilisaataataani suliffimmik misiliitinneqartarput.

Fish Tech- Industrioperatøritut ilinniarnimi ingerlanerani aalisakkanik tunisasssiornerup ingerlanneqartarnera pillugu tamakkiisumik- tassalu aalisakkap qaqinneqarneraniit tunisassiarineqarnera, kingornalu pisisartumit pisiarineqarnera tikillugu ilisimassaat pillugit ilinniartinneqarsimalluni, Malik Høeg Johansen oqaluttuarpoq.

- Fisht Tech – Industrioperartøritut ilinniarnermi qitiutinneqarpoq aalisakkanik tunisassiorfinni allanilu aalisakkanik tunisassiornermi periutsit, soorlu alisakkat qaleruallillu tunisassiaralugit passunneqartarnerat, aalisakkanik tunisassiornermi atortorissaarutit ajoqutaannik nassaarsinnaaneq, tunisassiorfinni maskinanik aaqqissuussineq aserfatsaaliuinerlu, tunisassiornerup ingerlaarfiini tunisassianik annertusaaneq, tunisassiat pitsaassusiannik qaffassaaneq, aalisakkanik assartuinernut tunngasut kiisalu tunisassiornermi sullissinernut tunngasut ilinniarneqartarput, Malik Høeg Johansen oqaluttuarpoq, nangipporlu:

- Ilinniarnerup ingerlanerani unammillernartut nuannersut arlaqarput, taamaattumik ilinniarninni ineriartortuarpunga piffissallu sivikitsup iluani ilikkagarpassuaqarpunga.

- Royal Greenlandimi Inuttalerinermi ingerlatsisumut, Mika Heilmannimut, ilinniarnissannik ineriartornissannullu aqqutissiuummanga qujarusupppunga. Aamma Royal Greenlandip kilisaataataani Sisimiuni, Akamalimmi Nataarnamilu tunisassiornermi ingerlatsisunut inuttanullu suliffimmik misiliisarninni nunannersunik misigisaqartittarmannga qutsavigerusuppakka. Ilaquttakka ikinngutikkalu tapersersuinerannut qutsavigaakka minnerunngitsumillu ilinniarninni atuaqatikka nuannersunik misigisaqartittarmannga qutsavigaakka, Malik Høeg Johansen oqarpoq.

Ingerlatsisoq tulluusimaarpoq

Royal Greenlandimi Inuttalerinermi ingerlatsisoq oqarpoq Malik Høeg Johansen Royal Greenlandip kilisaatitaavani Sisimiuni tunisassialerinermi ingerlatsisutut atorfinissasoq, Sebastian Bisgaardilu kilisaat Sisimiuni tunisassiornermi ingerlaseqatigiinni akuulluni sulilissasoq.

- Malik Høeg Johanseni aamma Sebastian Bisgaardi tulluusimaarutigaakka. Nalunngilara ilinniagaq ingerlakkamikku unammilligassaqarnikooqisut aamma ilinnigaq naammasserusullugu asoroornikuusut. Maanna ilinniaramik atuakkersornikkut ilikkakkatik sulinermikkut ingerlatilissavaat, piginnaasatillu assoroorlutik sulinermikkut takutissallugu, taama oqarpoq Royal Greenlandimi Inuttalerinermi ingerlatsisoq, Mika Heilmann.

Taanna aamma oqarpoq Royal Greenlandimi kilisaatini inuttanik piginnaanngorsaallutik suliniuteqarnerneranut atatillugu Malik Høeg Johansen aamma Sebastian Bisgaard Hjørringimi ilinniaqqiffimmi EUC Nord-imi Fisch Tech- Industrioperatøritut ilinniariarnissaat sulissutigisamagitsik.

- Malik Høeg Johansenip aamma Sebastian Bisgaardillu ilinniarnissaannik toqqarneqarnerannut pissutaavoq taakku siunissami aqumiutut sulinissamik piukkunnaateqarnerat. EUC Nord suleqatigilluarparput, taamaattumik siunissami kilisaatini inuttat allat ilinniakkamik ingerlatsisinnaanissaat periarfissaavoq.

Paasissutissat:

Assit: Rebekka Bisgaard

Nutaarsiassat tullii: Aqumiunngorlaap anguniakkani angugaa
...