You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Aalisartut kilisaammut Sisimiumut tunisisinnaalernertik naammagisimaarpaat

16.07.2020

Aalisartut Qeqertarsuatsiaaniittut Nuummiittullu, saarullinnik uumasunik aalisarlunilu tunisinermut siullermeerlutik peqataasut, aalisariummut uumatitsivimmut ”Maniitsumut” najukkaminni kangerlunni tunisisarnertik naammagisimaarpaat. Aalisariut uumatitsivik Maniitsoq kilisaammut ikaassisarmat aalisartut isertitaqarluarnissartik naatsorsuutigaat.

- Saarullinnik uumasunik aalisarneq tunisisarnerlu ukioq manna aallartimmalli aalisaqatikkalu marluk siorna ukiup taamaalinerani aningaasat isertittakkatta marloriaataanik isertitaqareerpugut. Taamaammat aalisaqataanera naammagisimaarpara, aalisartoq Qeqertarsuatsiaaneersoq Ole Julius Henriksen, najukkamini aalisartut piniartullu peqatigiiffiannut QAPP-mut siulittaasuusoq, taama oqarpoq.

Bundgarninik aalisarneq ukioq manna ingerlalluarmat aalisariut uumatitsivik Maniitsoq, aalisartut kangerlunni pisaannik tunisisartoq, saarullinnik uumasunik tunisinissaminik Royal Greenlandillu tunisassiorfianut Maniitsumiittumut ikaassinissaminik unammillernartoqarsimavoq. Taamaammat Royal Greenlandip kilisaataataa Sisimiut, aalisartut saarullittaannik uumasunik kangerlunni pisaanik tunisillunilu kingorna nerpinngorlugit tunisassiortartoq, aalisariummut uumatitsivimmut Maniitsumut malinnaatinneqartussanngorlugu atuutilersinneqarpoq.

Isumalluarput

Aalisartut Qeqertarsuatsiaaneersut 15-it saarullinnik uumasunik aalisarnermut peqataapput. Ole Julius Henriksen aalisartut allat marluk peqatigalugit umiatsiaaqqanik Pocanik Qeqertarsuatsiaat kangerluini aalisartarpoq. Maannamut qassutinik uumatitsivinnik marlunnik saarullinnik ulikkaartunik aalisariummut uumatitsivimmut Maniitsumut tunisisimalerput.

- Qassutit uumatitsiviit imaarneqarnissaasa utaqqinerani saarullinnik niaquikkanik tunisassiorfimmut tunisisarpugut. Maannali aalisariut uumatitsivik imaarsikulanerulermat tunisisinnaanerput akulikillivoq. Taamaammat ukioq manna aalisarnerput isumalluarfigaara, Ole Julius Henriksen, aalisartut Qeqertarsuatsiaaneersut ukioq manna aalisarnermik nalilersuilerpata saarullinnik uumasunik aalisarnermik innersuussissamaartoq, oqarpoq.

- Nunaqarfimmi aalisakkerivimmut tunisisinnaaneq killeqarmat saarullinnik uumasunik tunisisarneq aaqqiissutitsialaavoq, taamaalillutami tunisassiorfimmut aalisariummullu uumatitsivimmut tunisisisarsinnaavugut. Taamaammat QAPP-mi nalilersuilerutta aalisariaaseq aappaagu atorneqaqqissappat aalisartut allat peqataaqqullugit innersuutissamaarpakka.

Imaarneqartarneri akulikinnerulerput

Umiatsiaaqqat pujortuleeqqallu Nuummeersut katillugit 17-it saarullinnik uumasunik aalisarlutillu tunisisarput. Taakkununnga ilaavoq Jens Abelsen, pujortuleeqqamik 42 fodsiusumik ”Angaaraq II”-mik piginnittoq.

- Aalisariummut uumatitsivimmut Maniitsumut pingasoriarluta tunisivugut. Aalisarnerup aallartinnerani sikoqarneranik, aalisakkat mikivallaarnerinik qassutillu uumatitsiviit imaarneqarnissaanik utaqqisarnermik unammillernartoqaraluarluta aalisarnerput aningaasallu isertitagut maannammut naammagisimaarpakka, Jens Abelsen oqarpoq, nangipporlu:

- Aalisakkat tunisassiorfimmut tunineqarsinnaasut annertussusaat killeqarmata aalisakkat uumasut qassutini uumatitsivinniitissinnaallugillu qassutit ulikkaarpata Nuummi tunisassiorfimmut tunisisinnaagama naammagisimaarpara. Maannalu kilisaat Sisimiut tunisiffissatut atuutilersinneqarmat qassutillu uumatitsiviit imaarneqartarnerat akulikinnerulermat naammagisimaarinnilluinnarpunga.

Jens Abelsen, inuttani pingasut peqatigalugit Nuup kangerluini pingasunik uumatitsivinnik qassuteqartoq, ukioq manna saarullinniarnermi aningaasanik isertitaqarluarnissaminut isumalluarpoq.

- Inuttat iluamik pineqarlutillu akissarsiagissaartinneqassapput. Taamaammat saarullinnik uumasunik aalisarlutalu tunisisartuusugut Royal Greenlandip kilisaataatimi Sisimiup aalisariummut uumatitsivimmut Maniitsumut ”malinnaasussanngorlugu” atuutsitsilernera naammagisimaarparput.

Aalisartut 100-t missaanniittut kujammut Paamiuniit avannamut Maniitsoq tikillugu saarullinnik uumasunik aalisarlunilu tunisisarnermut ukioq manna peqataapput.

Kilisaat Sisimiut sapaatip-akunnera 27-p naaneraniit maannamut saarullinnik 400 tonsit missaanniittunik aalisariummiit uumatitsivimmiit tigusaqareerpoq. Saarulliit kilisaammi nerpinngorlugit tunisassiarineqartarput. Kilisaatip Sisimiup aalisariut uumatitsivik Maniitsoq annerpaamik suli sapaatip-akunnerini marlunni malittarissavaa.

Paasissutissat:

Assiliisut: Ole Julius Olsen & Inga Egede

Nutaarsiassat tullii: Aalisakkanik uumasunik assartuineq ingerlalluarpoq
...