You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Royal Greenlandip matuni Unnuk Kulttorisiorfimmi ammassavai

17.01.2020

Royal Greenlandip illoqarfinni nunaqarfinnilu tunisassiorfiisa tunitsiviisalu arlallit matutik innuttaasunut Unnuk Kultoorisiorfimmi ammassavaat.

Tunisassiorfiit tunitsiviillu 14-it illoqarfeqatitik nunaqarfeqatitillu Unnuk Kultoorisiorfimmi suliffimminnut tikilluaqqussavaat. Ilaasa suliffitsik takornariartillugu, tunisassiornertik oqaluttuaralugu, ilinniarfissaasinnaasut nittarsaallugillu unammisitsissamaartut, ilaat kaffisoqatigiillutik tiitoqatigiillutillu ataatsimooqatigiissapput.

Royal Greenland Upernavimmi nalunaaqutaq 15:00 matut ammassammata takusaasut ussigassaqartinneqarlutillu, raajanik qalipaajaanermut unammisinneqarlutillu Royal Greenland Upernavimmi ilinniartunngornissamut periarfissanik saqqummiiffigineqassapput. Tunisassiorfik Upernavimmiittoq nalunaaqutaq 18:00 tungaanut ammassaaq.

Royal Greenland Innaarsuit matuni nalunaaqutaq 13:00 ammassavai. Tassani ini tunisassiorfik takornariarneqarsinnaallunilu tunitsiviup nerisarfiani nalunaaqutaq 15:00 tungaanut kaffillertoqarlunilu tiillertoqassaaq.

Royal Greenland Nutaarmiut matuni takusaasunut nalunaaqutaq 17:00 ammassavai, nalunaaqutarlu 19:00 tungaanut unammisitsilluni, kaffillerluni, tiillerlunilu kaagillissaaq.

Royal Greenland Uummannap matuni nalunaaqutaq 17:00 ammassavai, nalunaaqutarlu 19:00 tungaanut takusaasut angallassisoqarlutik tunisassiorfimmi nutaaliaasumi takornariarnissaminnut periarfissaqarlutillu tunisassiorfiup nerisarfiani kaffillerfigineqarlutik, tiillerfigineqarlutillu kaagillerfigineqassapput. Takusaasut tamarmik, meeqqat inersimasullu, takusaanerminni normumik makitsissutigineqartussamik soqutiginartunillu eqqugassaqartumik tunineqassapput.

Royal Greenland Ikerasak innuttaasunut nalunaaqutaq 13:00-imiit ammassaaq, nalunaaqutarlu 14:00 tungaanut kaffillertoqarluni, tiillertoqarlunilu kaagillertoqassaaq.

Royal Greenland Ukkusissani matut nalunaaqutaq 13:00 ammassapput. Ukkusissani sulisut qaleralinnik saarullinnillu tunisassiorneq pillugu takusaasut nalunaaqutaq 14:00 tungaanut oqaluttuuttassavaat, takusaasunullu kaffillerlutik, tiillerlutillu kaagillissapput.

Royal Greenland Saattut matuni takusaasunut nalunaaqutaq 15:00 ammassavai, nalunaaquttallu 18:00 tungaanut takusaasut kaffillerfigalugit, tiillerfigalugit kaagillerfigalugillu takusaasuaqqat saftillerfigalugillu iipilillerfigissavai.

Royal Greenland Saqqaq nutarterneqaqqammisoq nalunaaqutaq 13:00-imiit 15:00 tungaasnut innuttaasunit takuniarneqarsinnaavoq. Saqqami tunisassiorfimmi isertut raajanik pujuukkanillu qallersukanik sassaallerfigineqassapput.

Royal Greenland Qasigiannguit Unnuk Kulttorisiorfimmi nalunaaqutaq 13:00-imiit 15:00-imut ammassaaq. Tassani sulisut qaleralinnik tunisassiorneq tunisassiarineqartartullu tonsit qassiunersut oqaluttuaralugulu tunisassiorfiup nerisarfiani qaleralinnik tunisassiorneq pillugu aalasuliamik naatsumik isiginnaartitsissapput. Takusaasut atisat sulinermi atorneqartartut, poortuutissat qerinasuartitsinermilu ilioraaviit atorneqartartut takusinnaassavaat. Saffiuup tunisassiorfimmi suliarisartagai, eqqiluisaarneq bakteriaqassutillu paasiniarlugit misissukkat pillugit paasissutissiisoqarumaarpoq. Tunisassiorfimmi sulisut aalisakkat nerpiinik ammaloqisaalianik ussigassanik sassaalliillutillu takusaasunut nalorsittaariumaarput.

Royal Greenland Kangaatsiameersut nalunaaqutaq 14:00-imiit 16:00-imut illoqarfeqatiminut suliffimminnik takornariaatitsillutik, naatitartuullutillu ataatsimooqatigiissapput.

Royal Greenland Ikamiut matuni nalunaaqutaq 15:30 ammassavai, takusaasunullu nalorsittaaraluni aliikkusersuisoqarlunilu meeqqanut titartaallaqqinneqqusaatsitsisoqassaaq. Kaffillertoqarluni, tiillertoqarlunilu kaagillertoqassaaq.

Royal Greenland Niaqornaarsummi matut takusaasunut nalunaaqutaq 10:00 ammassapput. Tunisassiorfimmi sulisut tunisinermiit tuniniaanissamut qaleralinnik tunisassiorneq pillugu nalunaaqutaq 12:00 tungaanut paasissutissiissapput. Takusaasunut kaffeqarluni, teeqarlunilu kaageqassaaq.

Royal Greenland Sarfannguani matut nalunaaqutaq 17:00 ammassapput. Tassunga takusaasut eqquiniaatinneqarlutillu tunitsivimmi sulisut peqatigalugit nalunaaqutaq 19:00 tungaanut kaffisortinneqarlutik, tiitortinneqarlutillu kaagisortinneqassapput.

Royal Greenland Nuummi kilisaat nutaaq Avataq takusaasunut nalunaaqutaq 15:00 ammassaaq. Takusaasut inuttanit tikilluaqquneqarlutillu kilisaammi nutaaliaasumi nutaalianillu atortulimmi takornariartinneqarlutillu tamulugassanik sassaallerfigineqarumaarput.

Nuummi innuttaasut Avataq umiarsualivimmiittoq takusareerunikku Royal Greenlandip 2020-mi Unnuk Kultoorisiorfimmi sammisassarititai allat quersuarmut aappaluttumut ingerlaannaq takuniarsinnaavaat. Royal Greenlandip qullersaqarfiata immikkoortortaani assigiinngitsuni sulisut aalisarneq kiisalu tunisassiassap immamiit nerrivimmut aqqutaa pillugu paasititsiniaassapput.

Kilisaat Avataq Umiarsualivimmi nalunaaqutaq 13:00 atertaartinneqassaaq, Royal Greenlandilu Unnuk Kultoorisiorfimmut atatillugu nalunaaqutaq 19:00 umiarsualivimmi qummuroortartitsissaaq.

Royal Greenland 2020-mi Unnuk Kultoorisiorfimmi tunitsivinnut tunisassiorfinnullu taaneqartut takusaasussanut tikilluaqqusivoq.

Nutaarsiassat tullii: Royal Greenland 2020-mi Unnuk Kultoorisiorfimmi takullugulu misigisaqarfigiuk
...