You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Royal Greenland suliffeqarfiup oqaluttuarisaanerani nutaanermi ukiumi pikkunarnerpaami nutaamik periuseqalerpoq

06.05.2021

Ukioq 2020 Royal Greenlandimut immikkut ittumik ajornakusoorpoq, 2021-mili isumalluarnissamut peqqutissaqarpoq.

Annertuumik suliniuteqartoqaraluartoq Covid-19-ip nunarsuarmi tamarmi tuniluunnera pissutigalugu niuerfinni aningaasaqarnikkut ajalusoorneq tamatumalu kingunerisaanik tunisinermi akit appasinnerunerat Royal Greenland A/S-imit pakkersimaarneqarsinnaasimanngilaq. 

Royal Greenlandip kaaviaartitai oqaluttuarisaanermi eqqaamaneqartussamik 9%-imik appartut ingerlatseqatigiiffiup tunisassiaani aallunneqartuni akit apparnerinik pissuteqarput; raajat qalipallit, uusut qalipaajakkallu aamma qalerallit tunisinermi akii tamarmik 2020-p ingerlanerani 15%-imik 20%-imillu apparput. 

Royal Greenland A/S-ip 2020-mi akileraannginnermi angusai nalinginnaasut 44 mio. DKK-nik amigartooruteqarfiupput. Tamatumunnga kilisaammik ikerinnarsiummik taarsiinermi 15 mio. DKK-nik naleqartumi annaasat ilanngunneqassapput, amigartoorutillu katikkaanni akileraannginnermi 59 mio. DKK-jummata tamanna nualluummik nunarsuarmi tamarmi tuniluuttumik pissuteqaraluarpalluunniit imminermini naammaginanngilaq.  

Image

Royal Greenlandili siunissamut isumalluarami nualluutip nunarsuarmi tamarmi atuuttup qaangiunnissaanut ineriartorlunilu iluanaaruteqaleqqinniassagami nukittunerulernissani ukkatarilerpaa. 2021-mi angusat 100 mio. koruunit sinneqassasut qajassuartumik ilimagineqarpoq, tamannalu kaaviaartitani aningaasartuutinik sipaaruteqarnermik pingaarnertut peqquteqarpoq. 

Nualluummik nunarsuarmi tamarmi tuniluuttoqaraluartoq tunisassiorneq attatiinnarneqarpoq

Nualluut nunarsuarmi tamarmi tuniluuttoq Royal Greenlandip isertitaqarneranut ajoqutaassasoq ukiup aallartinnerani ersarissivoq. Taamaakkaluartoq suliffeqarfik pilersaarutaareersut naapertukannerlugit aalisaannarniarluni, tulaassuiinnarniarluni tunisassiuinnarniarlunilu aalajangerpoq, taamaalillunilu arlalitsigut najukkami aalisakkerinermik suliffeqarfiusartutut pingaarutilittut inuiaqatigiinni akisussaaffimmik attassiinnarpoq. Nunani tamalaani niuerfiit annikillineranni pilersuinerullu nalinginnaasumik attatiinnarneqarnerani Royal Greenland taamaalilluni nerorsaqqutitut inissisimavoq.  

Royal Greenlandip nunatsinni piffissaq tamakkerlugu sulisartunik 1452-inik 2020-mi sulisoqarsimanera tamatumunnga takussutissaalluarpoq, taakkulu 2019-imut sanilliullugit 20-nik amerlanerupput. Suliffeqarfik nunatsinni sinerissap qanittuani aalisartunit aalisakkanik qalerualinnillu 62,000 tonsinik tigusivoq, tunineqartullu ukiumi 2019-imi, angusaqarluarnerpaaffiusumi, agguaqatigiisillugu akigitinneqartumit 7%-ingajaat missaannaanik appasinneruvoq. Aalisartut sulisullu najukkani innuttaasuusut Covid-19-ip nunarsuarmi tamarmi tuniluunnerata kingunerinut ajornernut taamaalillutik illersorneqarput. 

Sukannernerusumik killilersuineq pisuussutinut pissarsiarisinnaasatsinnut anigoruminaatsumik kingunerloratarsinnaallunilu nunatsinni Canadamilu inuiaqatigiit aningaasaqarnikkut ajornartorsiuteqalernerannik kinguneqarsimasinnaasoq Royal Greenlandimi isumaqarpugut. 

CSR inuiaqatigiillu piujuaannartitsinermik tunngaveqartut Royal Greenlandimi oqaasiinnaanngillat – inuiaqatigiinnili akisussaaffimmik annertuumik tigusinermut aalajangersimasumik oqariartuutaapput; aamma aningaasaqarnikkut akisugaluarpalluunniit. 

Niuerfiit ajornakusoortut

Nualluutip nunarsuarmi tamarmi tuniluunnera Europami Japanimilu marloriarluni inuiaqatigiinnik mattussigallartoqarneranik kinguneqarpoq, aammattaarlu niuerfinni Kinamiittuni tuniniaasinnaaneq killilersorneqalermat Royal Greenlandimut ukioq 2020 tuniniaanikkut ajornakusoorfiuvoq. 

Igaffissuaqarfiit Europamiittut Kangianilu Kinamiittut ukiuni kingullerni suliffeqarfissuarmit aalajangersimasumik ukkatarineqarput. Pisisartut tunisassianik qaffasissumik pitsaassusilinnik killilimmik annertussusilinnik piumasaqarlutillu akiliisinnaasut niueqatiginissaat suliniutinut siunertaavoq. Iliuusissatut pilersaarutitsialaavoq – 2020-mili pisut peqqutigalugit Royal Greenlandip nualluummit nunarsuarmi tamarmi tuniluuttumit annertuumik eqqugaanera qularutissaanngilaq. 

Europami igaffissuaqarfinnut tuniniaaneq neriniartarfiit akunnittarfiillu matuneqarnerinik eqqugaaginnanngilaq aammali suliffeqarfippassuarni ilinniarfippassuarnilu nerisarfiit matuneqarnerannik eqqugaavoq. 

Kinami tuniniaaneq, Royal Greenlandip niuerfinni tuniniaavigisartagaani ataasiakkaani annerpaallunilu ingerlatseqatigiiffiup tuniniaanerata tamakkiisup 20%-ianik annertussuseqartoq, nunamut eqqussinermi periutsit sukateriffigineqarnerannik Covid-19-imillu akuersaanngilluinnarnermik eqqugaavoq, tamannalu atuisut inuussutissanik nunanit allanit eqqussanik ulluinnarsiutinik ingammillu aalisakkanik qalerualinnillu atuerusukkunnaarnerannik pilersitsimmat tulattarfiit qerisuusiviillu matuneqarput.  

Royal Greenlandip igaffissuaqarfinnut Kinamullu tuniniaanerup annikillinera pissutigalugu tunisassiat tuniniaavinnut niuerfinnullu unammillerfiunerusunut nuuttariaqarsimavai.  

Suliniutit aningaasaliinerillu

Nualluut nunarsuarmi tamarmi tuniluukkaluartoq ukioq 2020 suliniuteqarfiullunilu aningaasaliiffiuvoq. Tuniniaaneq eqqarsaatigalugu nittartakkatigut tuniniaanermik suliniuteqarneq pingaartumik Kinami Japanimilu annertusineqarpoq.  

Tamatuma saniatigut Chilemi Canadamilu suleqatigiinnermik tunisassianik nutaanik pilersitsiffiullunilu niuerfinni periarfissanik nutaanik pilersitsiffiusussamik aallarnisaasoqarpoq. 

Royal Greenland A/S-ip kilisaatinut aningaasaliinerit pilersaarutaareersut attatiinnarniarlugit aammattaaq aalajangerpoq. Kilisaat raajarniut M/tr Nataarnaq 2021-ip naanerani tunniunneqartussatut naatsorsuutigineqarpoq, kingullertullu kilisaammik aalisariutissamik M/tr Tuugalimmut taartissamik 2022-mi tunniunneqartussanngorlugu sanatitsinissamut isumaqatigiissusiortoqarpoq.  

Kilisaat ikerinnarsiut Tasiilaq 2020-mi ukiakkut kilisaammik annermik aallisarnerusinnaallunilu uningaasuuteqarnerusinnaasumik taarserneqarpoq. Tamatuma nunatta imartaani aalisakkanik ikerinnarmiittunik aalisarnissamut atugassarititat pitsaanerulersippai, maannamullu 2021-mi pitsaasumik sunniuteqalereerpoq. 

Aningaasaqarnikkut sillimaniarneq

Angusat annaasaqarfiugaluartut aningaasaqarnikkut sillimaniarneq ilaatigut aningaasat ingerlatsinermi atukkat pitsaasumik ineriartortinneqarnerat pissutigalugu unammillernartoqanngilaq. Immikkut ittumik akiitsussatut sillimmatit katillugit 700 mio. koruuniusut taarsigassarsiniartarfiit peqatigalugit 2020-p aallartilaarnerani isumaqatigiinniutigineqartut atorneqanngillat. 

Aningaasaqarneq malinnaavigeqqissaarneqarpoq, Royal Greenlandilu ajornartoorneq qaangiuppat nukittunerulerniassammat nualluutip nunarsuami tamarmi tuniluuttup kinguneri minnerpaaffissaaniitinniarlugit suliniutit pisariaqartut tamaasa suliarisarpagut. 

Royal Greenland A/S qullersaqarfimmi Nuummiittumi 2021-mi maajip 20-ani ataatsimeersuassaaq.   

Nutaarsiassat tullii: APP-mut Uummannami tapersersuineq annertusoq
...