You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Nutaarsiassaasivik Nutaarsiassat

Royal Greenlandip aalisartut piniartullu pilluaqquai

15.11.2019

Royal Greenlandip aalisartut piniartullu nunatsinniittut tamaasa ullumikkut 2019-imi novembarip 15-iani aalisartut piniartullu ulluanni pilluaqquai.

Aalisartut piniartullu nunatsinni atugassarititaasut sammillugit ullorsiornertik malunnartippaat. Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiata, KNAPK-p 1985-imi juunimi ataatsimeersuarnerminni novembarip 15-iat aalisartut piniartullu ulluattut suaarutigaa, taamanimiilli ulloq nunarput tamakkerlugu nunaqarfinni illoqarfinnilu aalisartunit piniartunillu malunnartinneqartalerpoq.

Royal Greenlandimi aalisartugut imarsiortut ullorsiorneranni aamma pilluaqquagut.

Nutaarsiassat tullii: AU-tut ilinniartoq: - Nunami allami suliffimmik misiliilluni nuanneqaaq
...