You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Paasisaqarnerugit Aalisakkat & qaleruallit

Pujuukkat

Royal Greenland ukiut 30-it sinnerlugit misilittagaqarlunilu inuussutissalerinermi isumannaallisaanermi qaffasinnerpaanik malittarisassaqarluni aalisakkanik pujuukkanik pitsaanerpaanik tunisassiortarpoq.

Royal Greenland aalisakkanik pujuukkanik seernartulikkanillu 1988-miilli tunisassiorsimallunilu pitsaanerpaanik tunisassiornermik ukiut 20-it sinnerlugit misilittagalinnik sulisoqarpoq. Tunisassiornitsinni aalisakkat pitsaanerpaat taamaallaat tunisassiarisarlugillu tunisassiornermi peqqissaarluinnartumik iliuuseqartuarnissaq, pingaartumik inuussutissalerinermi isumannaallisaanerup tungaatigut, pingaartipparput. Royal Greenlandip tunisassiai pujuukkat inuussutissalerinermi isumannaallisagaalluarlutillu attartussusaannut piffissaliussaq naallugu listerianik tappiorannartoqaratarsinnaanngillat.

Pujoorivik tunisassiallu

Royal Greenlandip tunisassiani pujuukkat seernartulikkallu Hirtshalsimi tunisassiorfimmi tunisassiarisarpai, tunisassiorfimmilu tassani Royal Greenlandip tunisassiai kisiisa tunisassiarineqartarput.

Tunisassiorfik qaleralinnik, saarullinnik kapisilinnillu nillertumik kissartumillu pujoorisarlunilu qaleralinnik kapisilinnillu seernartuliisarpoq.

Aalisakkat suussusaat

Royal Greenlandip tunisassianut pujuukkanut seernartulikkanullu aalisakkat assigiinngitsut pingasut tunisassiarisarpai:

  • Qaleralik
  • Saarullik Atlantikup Imartaaneersoq
  • Kapisilik

Pitsaanerpaat kisiisa

Pitsaanerpaat kisiisa

Royal Greenlandip aalisakkat pitsaanerpaat kisiisa tunisassianut pujuukkanut toqqartarpai, matumani inuussutissat pitsaassusaasa qaffasinnerpaamiinnissaat kiisalu tunisassiassat pissarsiarineqarsinnaasut pitsaanerpaat atorneqarnissaat qulakkeerneqartarpoq.

Pitsaassuseq pillugu paasisaqarnerugit

Tunisassiorneq

Qaleralinnik saarullinnillu Atlantikup Avannarpasissuaneersunik tunisassiorneq nunatsinni Norgemilu aallartittarpoq, tassanilu nerpiit angisuut pitsaanerpaaginnaat pujuugassatut toqqarneqartarput. Kapisilik Norgemi pilersuisunit toqqakkanit nassiunneqartarlunilu tamatigut "Superior"-tut pitsaassuseqartarpoq, taannalu tassaavoq pitsaassutsini pitsaanerpaaq. Aalisakkat Hirtshalsimi nerpiiarneqarlutillu, tisaneqarlutillu saaniiaarneqartarput.

Periusitoqqat

Periusitoqqat

Aalisakkat tamarmik ulluni marlunni pingasuniluunniit panerserneqannginnerminni peqqissaarullugit tarajorterneqarlutillu seernartulerneqartarput. Panerserneqarnikkut aalisakkap mamassusaa attanneqarlunilu nerpia kusanartumik qalipaateqalersarpoq.

Aalisakkat tamatuma kingorna ineritinneqannginnerminni panertinneqannginnerminnilu tarajorterneqarlutilluunnit seernartulerneqartarput. Panertinneqarnermikkut kusanartumik qalipaatininnissaat qulakkeerneqartarpoq.  

Tassanngaanniit aalisakkat pujuukkatut tunisassiassat nillertumi kissartumiluunniit pujoorneqartarput. Pujoorineq sivitsoriartortillugu pujuukkap pujuugarsunninnera sakkortusiartortarpoq. Nillertumi pujoorineq 24°C missaani pisarpoq, kissartumilu pujoorineq 68°C missaani pisarluni.

Qisussiassanik pujuugaq

Royal Greenlandip qalerallit, saarulliit Atlantikup Avannarpasissuaneersut kapisillillu qisussiassanik pujoortarpai. Qisussiassap sivisuumik ikumasarnera peqqutigalugu pujoorinermut atorneqakulavoq.

Pujoorereernerup seernartuliinerullu kingorna maskiinamik ameersisoqartarlunilu tunisassiat GOURMETtrimimut ilaasut nukiisigut kajortortaasigut ilanngarneqartarput. Seernartulikkat nillertumilu pujuukkat amerlanerit poortorneqannginnerminni saatsunngorlugit aggorneqartarput, kissartumili pujuukkat ilivitsuutillugit amerlanertigullu ameqartiinnarlugit poortorneqartarlutik.

Poortuutissat

Tunisassiagut seernartulikkat pujuukkallu assigiinngitsunik poortorneqartarlutillu angissusaat niuerfimmilu sorlermi tuniniarneqarnissaat apeqqutaalluni assersuutigalugu MAP-mik, foliemik silaannaarlugilluunniit vakuumimik poortorneqartarput.

Pitsaassusilerinermi nakkutilliineq

Royal Greenland inuussutissalerinermi isumannaallisaanermut qaffasinnerpaanik piumasaqaateqarpoq, pingaartumik tunisassiat pujuukkat listeriaqalinnginnissaat eqqarsaatigalugu. DTU-mi Fødevareinstituttet suleqatigalugu inuussutissalerinermi isumannaallisaanikkut qaffasingaatsiartumik periusissiorsimavugut, matumanilu aalisakkat pujuukkat attartussusaannut piffissaliussaq naallugu listeriaqalersinnaanerat nungutinneqarsimavoq. Nillertumi pujuukkat attartussusaannut piffissaliussaq naallugu listeriaqalinnginissaat anguniarlugu Royal Greenland qitiulluinnartunik ukuninnga nakkutilleeqqissaartarpoq:

  • Tunisassiassanik pilersuineq
  • Ullut tamaasa eqqiaaneq
  • Tappiorannartoqaleratarsinnaaneranik pinaveersaartitsineq
Inuussutissalerinermi isumannaallisaaneq

Inuussutissalerinermi isumannaallisaanermi piumasaqaatit qaffasinnerpaat eqquutsinnissaannut ingerlatseriaaseqarnissaq Royal Greenlandip suleriusaanut ilaalluinnarpoq.

Royal Greenlandimi inuussutissalerinermi isumannaallisaaneq imaani aalisakkap pisarineqarlunilu tunisassiorfitsinnut tunineqarneranit aallartittarpoq, matumanilu tunisassiatta pitsaanerpaanissaat qulakkeertarparput.

Royal Greenlandimi inuussutissanik tunisassiornermi eqqiluisaarnissaq pingaarnerpaallunilu sulisut taarsernerannut atatillugu maskiinat tamaasa piiarnissaannut eqqiarnissaannullu maleruagassaqarpoq.

Inuussutissanik tunisassiornermi eqqiluisaarnissaq pingaaruteqarluinnarpoq, Royal Greenlandimilu sulisut ullut tamaasa paarlakkaangata maskiinanik tunisassiornermilu atortunik allanik piiaallunilu eqqiaasoqartarpoq. Taamatut periuseqarnerup HACCP-systemi tunngavigalugu – inuussutissalerinermi isumannaallisaanermut tulleriiaarluakkamik pinaveersaartitsisumillu periuseqarneq - tunisassiornermi avatangiisit eqqiluinnissaannut qaffasinnerpaanik piumasaqaateqarnissarput qulakkeerpaa.

Tappiorannartoqaleratarsinnaaneranik pinaveersaartitsinermi tarajorterinerup nalaani seernartunik pinngortitami pioreersunik akulerussisoqartarpoq. Misissuinermi nutaami paasisat kingulliit takutippaat, periuseq taanna atorlugu tunisassiap attartussusaanut piffissaliussap iluani listeriaqalersinnaanera unitsinneqartartoq. Seernartut pinngortitami pioreersut tuniassiap mamassusaanut, isikkuanut peqqinnassusaanulluunniit ataasinnguamilluunniit sunniuteqanngillat. 

Misissuinerup periutsillu taassuma malitsigisaanik Royal Greenlandip tunisassiai pujuukkat attartussusaannut piffissaliussap iluani navianaatilinnik listeriqalersinnaannginnerannik Miljø- og Fødevareministerietimit nalunaaruteqartoqarpoq.

Aalisagaq pujuugaq seernartuligarlu nerisassiaralugu

Aalisakkat seernartulikkat, kissartumi nillertumilu pujuukkat omega-3-mik orsoqarluarput. Royal Greenlandimi aalisakkat pitsaanerpaat tunisassiatsinnut pujuukkanut seernartulikkannullu atortarpagut. Tunisassiat Royal Greenlandimi pujooreriaatsimik immikkuullarissumik akunnerpaalunni pujoornerisigut pujuugarsunnillualertarput.

Nerisassiat qaleralimmik pujuugartallit

Royal Greenlandip qaleralimmik pujuugai immikkuullarissumik pujuugarsunnittumillu mamaqarlutillu salaatinut naatitanullu tulluarput.

Royal Greenlandip aalisagaatai pujuukkat seernartulikkallu nereriaannaapput, taamaammat peqqinnartunik nerissatilluni akugissallugit tulluaqalutillu nerisassiarissallugit piffissartornanngillat. Aalisagaatigut nillertumi pujuukkat seernartulikkallu tamuajuminarlutillu  qallersukkanut patitsitanut iffianullu qallersugarissallugit imaluunniit salaatinut akugissallugit tulluaqaat. Aalisakkat kissartumi pujuukkat, pujuukkap kimittuumik pujuugarsunninneranut tulluarluinnartumik kimikitsumik dressinngilikkamik kartoffelsalatilerlugit sassaalliutigineqarsinnaapput.

Nerisassiornermi najoqqutassaq!

Nerisassiornermi najoqqutassaq!

Pujuukkanik nioqqutitsinnut nerisassiornermi najoqqutassaatigut takukkit

Aamma takukkit

Paasisaqarnerugit Tunisassiat piareeriikkat
...