You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Anbefalinger fra et fiskeriforbedringsprojekt (FIP) for det kystnære fiskeri efter hellefisk

Det kystnære fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland er centralt for den grønlandske økonomi, beskæftigelse og identitet.

Det er afgørende at sikre, at hellefisken trives og kan bidrage mest muligt til det grønlandske samfund gennem et optimalt udbytte, et stabilt fiskeri og en sund bestand af fisk i høj efterspørgsel på verdensmarkederne.

Der er på nuværende tidspunkt en uheldig stigning i antallet af indhandlede mindre fisk og et fald i de videnskabelige kvoteanbefalinger. I 2018 blev der derfor iværksat et fiskeriforbedringsprojekt (FIP) af fiskeriets primære interessenter. Målet var at opnå den nødvendige viden til at støtte en bæredygtig forvaltning af fiskeriet, tilvejebringe de nødvendige redskaber til at opretholde en sund bestand af hellefisk og maksimere det langsigtede økonomiske udbytte for både fiskerne og samfundet.

Det var et 2-årigt projekt med det overordnede mål at give konkrete anbefalinger til optimering af det kystnære fiskeri efter hellefisk i Upernavik, Uummannaq og Diskobugten, og i starten af 2021 blev anbefalingerne fremlagt for Grønlands Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Anbefalingerne ligger inden for forskellige kategorier, både hvad angår fiskerimål, overordnet forvaltning og praktiske ændringer. Der skal være et fast mål for fiskeriet som grundlag for forvaltningen af fiskeriet, og det anbefales at bruge gennemsnitslængden af de indhandlede fisk til at overvåge fiskeriet. Andre anbefalinger omfatter en mindstestørrelse for garnenes masker og forbedrede procedurer for fjernelse af mistet fiskeudstyr.

En arbejdsgruppe under departementet for fiskeri, hvor også Royal Greenland deltager, varetager arbejdet og dialogen med interessenterne om implementeringen i de tre forvaltningsområder, og der er både i 2022 og 2023 implementeret nye tiltag.

Når anbefalingerne er vel implementeret, forventes det, at fiskeriet vil være kvalificeret til en MSC-certificering, som er en officiel mærkning, der gives til ansvarligt og bæredygtigt forvaltet fiskeri.

 

Læs rapporten og anbefalingerne

Læs rapporten og anbefalingerne

Læs om Fishery Improvement Projects og download rapporten med anbefalinger hos Sustainable Fisheries Greenland her

Læs mere

Se også

Næste nyhed: Fagligheder mødes ombord i en jolle
...