You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Etisk leverandørstyring, menneskerettigheder og due diligence

Vi stiller krav om, at vores leverandører lever op til anerkendte ILO-konventioner og menneskerettigheder

Vi har et ansvar for, at vores leverandører overholder høje standarder for deres medarbejderes trivsel.

Uanset hvor eller med hvem vi handler på tværs af værdikæder og landegrænser, har vi en forpligtelse til at forebygge brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, sikre gode miljøforhold og at leve op til krav om produkters sporbarhed.

Risici og muligheder

Vores risikoanalyse er baseret på officielle vurderinger (Human Development Index, Environmental Index og Corruption Index), og inddeler vores leverandører i høj, mellem og lav risikogruppe afhængig af hvilket land produkterne er produceret i, så der kan stilles differentierede krav til dokumentation. Risikoanalysen ajourføres med BSCI vurderinger (Business Social Compliance Initiative). De største risici er defineret i såkaldte knock out punkter; børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og miljø.

Royal Greenland har i vores leverandørstyring fokus på leverandører fra højrisiko lande, hvoraf mange er auditeret i henhold til SMETA-standarden. Vi ønsker fortsat at forbedre vores leverandørers performance gennem krav om, at flere gennemgår SMETA-audit.

Handling og resultater 2022

Supplier Code of Conduct er opdateret for at matche Royal Greenlands politik vedrørende rekruttering af fremmed arbejdskraft samt krav til tredjepartsauditering (SMETA) af fisk- og skaldyrsleverandører fra højrisiko lande. Der er desuden indført krav om politik og strategi vedrørende reduktion af klimapåvirkning på omgivelserne.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • Opfyldelse af Royal Greenlands leverandørstyringssystem samt krav til 3. parts auditeringer af råvare- og færdigvareleverandører fra højrisikolande minimum hvert andet år.

Målopfyldelse:

Vi har de sidste fem år haft tæt ved 100 % besvarelse og godkendelse af leverandører fra mellemrisiko- og højrisikolande. Kravet om tredje parts auditering er sat i gang, og mange leverandører af råvare- og færdigvarer fra højrisikolande er SMETA auditeret.

Ambition for 2030:

  • Opfyldelse af Royal Greenlands leverandørstyringssystem samt 3. parts auditeringer af råvare- og færdigvareleverandører, ingrediens- og emballageleverandører fra højrisikolande minimum hvert andet år

Se også

Læs mere om Antikorruption og svig
...